Την έγκριση της αλλά με αστερίσκους και χρηστικές …συμβουλές έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ, όπως διευκρινίζεται στην έκφραση γνώμης για το σχέδιο Ηρακλής, που κατατέθηκε την Τρίτη, στη Βουλή.
          Η κατάθεση του σχεδίου Ηρακλής στην Βουλή, μπορεί να πυροδότησε το χθεσινό ράλι για τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, ωθώντας ψηλότερα τα περισσότερα χαρτιά της μεγάλης κεφαλαιοποίησης αλλά και αρκετά από τη μεσαία-χαμηλότερη.
Οι παρατηρήσεις ωστόσο της Κεντρικής Τράπεζας δεν θα πρέπει να περάσουν χωρίς προσεκτικότερη ανάγνωση.
  • Ειδικότερα σε ότι αφορά στην αποσόβηση διαφωνιών ή και ένδικων διαφορών ως προς το κύρος, το ύψος, τη διάρκεια και τα λοιπά χαρακτηριστικά των εγγυήσεων του Δημοσίου.
Η συγκεκριμένη διευκρίνιση -έμμεση προειδοποίηση- σύμφωνα με γνώστη του σχεδίου, γίνεται καθώς η ελληνική οικονομία δεν έχει επενδυτική διαβάθμιση/αξιολόγηση.
 Πάντως η HSBC, το τμήμα ανάλυσης της οποίας θεωρείται από τα ποιο αξιόπιστα, εκτιμά πως η αγορά θα συνεχίσει να δέχεται θετικές εκπλήξεις από την υλοποίηση των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.
  •   Σύμφωνα με τον οίκο, το εγχώριο banking θα συνεχίσει να έχει καλές επιδόσεις κερδοφορίας και ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητά -μεταξύ άλλων- μεγαλύτερη σαφήνεια στη διατύπωση των διατάξεων του σχεδίου, πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών και τακτική επανεξέταση.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, το αυξημένο επίπεδο μη-εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους βασικούς τομείς εστίασης και παρακολουθείται στενά από εποπτική άποψη.

Τα τέσσερα συστημικά  ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ δεσμεύτηκαν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης των ΜΕΔ έως το 2021.

Ακόμη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί

  • ‘‘να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις με σκοπό την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών με τη διευθέτηση των ΜΕΔ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαρκή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου’’.

Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στο σχέδιο νόμου πρόγραμμα ως πρόγραμμα στο οποίο οι τράπεζες μπορούν να προσχωρήσουν οικειοθελώς στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων ΜΕΔ.

Δεν αξιολογείται η κανονιστική μεταχείριση της εγγύησης του Δημοσίου κατά το σχέδιο νόμου.

  • Η ΕΚΤ προτείνει την ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση της αιτούσας αρχής με όλους τους οικείους φορείς, περιλαμβανομένων των εποπτικών αρχών, καθώς τέτοιου είδους διαβουλεύσεις είναι πιθανόν να ρίξουν φως σε πτυχές του σχεδίου νόμου που κατά τα λοιπά ενδέχεται να μην καθίστανται άμεσα αντιληπτές.
Ωστόσο το πρώτο από τα crash tests της κυβερνητικής πολιτικής, και ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα είναι την Δευτέρα, οπότε η διοίκηση Στάσση θα παρουσιάσει το business plan της ΔΕΗ. 
Παρεμπιπτόντως χθες το “Β” σημείωνε:
  • “Είδες η ΔΕΗ;” με αναφορά στην παρουσίαση της 16 ης Δεκεμβρίου, για να ακολουθήσει η συνεδρίαση με τη μετοχή να κάνει άλμα +5,89% και να φτάνει στα 3,49 ευρώ, που είναι και νέο υψηλό έτους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here