Η «Euroxx» ανακοίνωσε ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ματαιώθηκε διότι τόσο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27.5.2021 όσο και κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν παραστάθηκε ουδείς μέτοχος.

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας  θα συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι το αργότερο έως την 10.09.2021, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4548/2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here