Τα λειτουργικά κέρδη και την εξυγίανση του ισολογισμού με την οποία εντυπωσίασε τον SSM στη διαδικασία των stress tests δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς. Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2018 δείχνουν ότι η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τις καταθέσεις της, μείωσε το λειτουργικό της κόστος και συνέχισε για 10ο συνεχές τρίμηνο την πορεία εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της με 700 εκατ. ευρώ λιγότερα κόκκινα δάνεια.

Το ύψος της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας της τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από την διαρκή μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ζημία 80 εκατ. ευρώ. Προσαρμόζοντας για τις ύψους εκατ. ευρώ έκτακτες δαπάνες προσωπικού, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 18 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα αντιστοίχως, σημειώθηκε ζημία 66 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ή 32 εκατ. ευρώ κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι καταθέσεις πελατών στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ, από 42,7 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 (+1%), σημειώνοντας αύξηση 0,4 δισ. ευρώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here