Ο πρώην Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Παναγιώτης Αλεξάκης, είναι το πρόσωπο που αντικαθιστά τον κ. Δημήτρη Ποταμίτη, έπειτα από την παραίτηση του τελευταίου, στο διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie Group. Παράλληλα, ο κ. Αλεξάκης θα αναλάβει καθήκοντα και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας προς τις χρηματιστηριακές αρχές:

“Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, δια της παρούσης, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §2 (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται α) η εκλογή του κ. Γεωργίου Κυριακού ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ποταμίτη και β) η εκλογή του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Περικλή Σταματιάδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

2.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ  – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – εκτελεστικό μέλος

5.  ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ – εκτελεστικό μέλος

6.  ΖHANG HAOLEI – μη εκτελεστικό μέλος

7.  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ  – μη εκτελεστικό μέλος

8.  ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ  – μη εκτελεστικό μέλος

9.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – μη εκτελεστικό μέλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here