Για πρώτη φορά η χρήση νέων διατάξεων στην ποινική δίκη της Folli Follie είχε διττό αποτέλεσμα…

Αφ’ ενός στην προτεραιοποίηση αποζημίωσης όσων παθόντων η παράσταση τους είχε γίνει δεκτή, αφ΄ετέρου στη νομιμοποίηση υπέρ του δημοσίου όσων εσόδων είχαν προέλθει από την τέλεση βασικών αδικημάτων.

Με την χρήση της σχετικής διάταξης (άρθρο 40 παρ.5 του Ν4557/2018-τροποίηση 2021) κλείνει οριστικά κάθε δυνατότητα της διοίκησης της νέας εταιρείας να διεκδικήσει το παραμικρό από τα 31 εκατ “παγωμένα περιουσιακά στοιχεία” της παλαιάς FF Group.

Για τον δικηγόρο Νίκο Σακκά- με τον οποίο επικοινώνησε το Banks.com.gr- ένα δεύτερο θέμα αφορά στην στάση που θα τηρήσουν-από τούδε και στο εξής- οι ομολογιούχοι. Σύμφωνα με τον ίδιο -ο οποίος εκπροσώπησε αποτελεσματικά τα συμφέροντα 19 μικροεπενδυτών- με παράσταση στη δίκη, για πρώτη φορά εκδόθηκε απόφαση βασισμένη σε στοιχειοθετημένα νομικά, και επαρκή στοιχεία, της ποινικής δικογραφίας.

Από την πλευρά της εταιρείας, με την οποία επίσης επικοινώνησε το Βanks, η προσοχή-πλέον- στρέφεται στο δ.σ που συγκαλείται μέσα στην εβδομάδα και στην σύνθεση του συμμετέχει εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Πάντως, τρίτη πηγή άφησε ανοιχτό ένα…μικρό παράθυρο για άλλη (δυνητική) πηγή η διοίκηση να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλη πηγή περιουσιακών στοιχείων της παλαιάς FF.

Περισσότερα… μετά το δ.σ και την επιβεβαίωση των πληροφοριών της τρίτης πηγής… στο Banks.com.gr.