Ο Όμιλος Profile κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη λογισμικού για τον χρηματοοικονομικό και τον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο, με ταυτόχρονη εξειδίκευση στην υλοποίηση απαιτητικών έργων πληροφορικής και για τον δημόσιο τομέα.

Η μητρική εταιρεία του ομίλου ιδρύθηκε το 1990 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2003. 

Την τελευταία δεκαετία, ο όμιλος αναπτύχθηκε σε νέες γεωγραφικές περιοχές, διαθέτοντας παρουσία σε 45 χώρες. Οι πλατφόρμες που αναπτύσσει για τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα έχουν λάβει διεθνείς αναγνωρίσεις από καταξιωμένους οίκους αξιολόγησης. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές, που ενίσχυσαν το εύρος των λύσεων που προσφέρει, τη διεθνή παρουσία και το ανθρώπινο δυναμικό του.

 Το 2021, ο όμιλος παρουσίασε σημαντική άνοδο πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για κύκλο εργασιών 20 εκατ. ευρώ, γεγονός που, μεταξύ άλλων, οδήγησε και στην άνοδο της τιμής της μετοχής.

Οι λύσεις που διαθέτει για τον χρηματοοικονομικό τομέα περιλαμβάνουν:

  • Κορυφαίες τραπεζικές πλατφόρμες για core & digital banking
  • Διεθνώς βραβευμένες πλατφόρμες για διαχείριση επενδύσεων και θεματοφυλακής
  • Λύσεις για αυτοματοποιημένη διαχείριση διαθεσίμων και πιστωτικού κινδύνου

Όλες οι εφαρμογές διαθέτουν mobile-first λειτουργικότητα ενώ είναι διαθέσιμες σε cloud περιβάλλον.

Ο όμιλος επενδύει πλέον το 20% των εσόδων του σε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες, καινοτόμες εφαρμογές, που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.

Διεθνείς εγκαταστάσεις και νέες τεχνολογίες

Ο όμιλος έχει γραφεία σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως Λονδίνο, Παρίσι, Ντουμπάι, Μαϊάμι, Όσλο, Στοκχόλμη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία και Σιγκαπούρη, και περισσότερους από 200 εργαζομένους. Οι λύσεις που αναπτύσσει αξιοποιούνται από μεγάλους και σύγχρονους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διεθνώς. 

O CEO Ευάγγελος Αγγελίδης

Την προηγούμενη χρονιά, προστέθηκαν 10 και πλέον νέα έργα στο χαρτοφυλάκιό του, από οργανισμούς όπως οι First Abu Dhabi Bank, Bank of Valletta, Central Bank of Egypt, Al Masraf κ.ά. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες διευρύνουν το πελατολόγιο και την παρουσία του ομίλου σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αμερική. 

Οι πλατφόρμες του ομίλου αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό την προηγμένη διαχείριση επενδύσεων, κινδύνου και διαθεσίμων, καλύπτοντας πλήρως την κανονιστική συμμόρφωση, με αυτοματοποίηση και προηγμένη λειτουργικότητα για τομείς όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. 

Ενδεικτικά, τη χρονιά που πέρασε, αναπτύχθηκε η νέα λύση Finuevo Digital για digital banking. Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στις τραπεζικές πλατφόρμες, προσφέροντας μια “mobile-first digital banking in-a-box” προσέγγιση, ιδανική τόσο για παραδοσιακές τράπεζες όσο και για neo banks.

 Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής μεταρρύθμισης, μεταξύ άλλων, ο όμιλος υλοποίησε επιτυχώς την πρωτοποριακή εφαρμογή ηλεκτρονικού πινακίου για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προσφέρει online παρακολούθηση της πορείας κάθε δίκης, με απόλυτη ασφάλεια στη διαχείριση των δεδομένων.

Προοπτικές

Με γνώμονα την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, ο όμιλος κινείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αλλά και ενδιαφέροντα τομέα, που εξελίσσεται διαρκώς. Οι προοπτικές του για το επόμενο διάστημα προδιαγράφονται ευοίωνες, καθώς η στρατηγική των τελευταίων ετών αποδίδει, ενώ ο σχεδιασμός των επόμενων ετών προβλέπεται εξίσου αποτελεσματικός. 

Απόρροια της επιτυχημένης στρατηγικής είναι η αύξηση των μεγεθών του ομίλου όχι μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά κυρίως σε πελάτες, προϊόντα, προσωπικό και μετόχους. Σημειώνεται ότι η νέα θυγατρική του ομίλου στη Θεσσαλονίκη, Profile Technologies, αποτελεί το development hub του ομίλου, το οποίο αναπτύσσει λύσεις αξιοποιώντας τεχνολογίες AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning), RPA (Robotic Process Automation) κ.ά. Επιπλέον, ο όμιλος μεγαλώνει μέσω συνεργασιών, νέων εξαγορών και υλοποιήσεων, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές του. 

Η μετοχική σύνθεση αποτελείται σε ποσοστό 25% από θεσμικούς επενδυτές, που στην πλειονότητά τους εδρεύουν στο εξωτερικό. Η δυναμική αυτή αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2022, με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία της τιμής της μετοχής, αλλά και του κλάδου. 

Η Profile, πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο, αναμένεται να πρωτοστατήσει στις επερχόμενες εξελίξεις στηριζόμενη στην τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αναγνώριση που έχει κατακτήσει στη διεθνή αγορά.

Όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here