Η Prodea Investment ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που υπέβαλαν στην Εταιρεία τα νομικά πρόσωπα INVEL REAL ESTATE B.V. και CASTLELAKE OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC, γνωστοποιήθηκαν ότι:

(α) Την 12.12.2022 η άμεση συμμετοχή της εταιρείας INVEL REAL ESTATE B.V. στην Εταιρεία σε ατομική βάση ανήλθε σε 30.197.941 μετοχές που αντιστοιχούν σε 11,82% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(β) Συνεπεία της ανωτέρω μεταβολής, η συνολική έμμεση συμμετοχή στην Εταιρεία της εταιρείας CASTLELAKE OPPORTUNITIES PARTNERS, LLC ανήλθε σε 235.173.641 μετοχές που αντιστοιχούν σε 92,04% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

H CASTLELAKE OPPORTUNITIES PARTNERS, LLC δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here