Η Premia Properties είναι μια από τις 36 επιχειρήσεις «πρότυπα» που δημιουργούν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Χώρα μας

Η Premia Properties θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής της από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έως και σήμερα. Στόχος της είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων. Η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG, μέσα από την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη φροντίδα για την κοινωνία και το περιβάλλον, βρίσκονται στον κέντρο της στρατηγικής της εταιρείας.   

Σε αυτό το πλαίσιο, η Premia διακρίθηκε ως μια από τις 36 «Most Sustainable Companies in Greece» για το 2023. Πρόκειται για 36 επιχειρήσεις που έχουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρακολουθώντας τις επιδράσεις της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, σύμφωνα με τα ESG κριτήρια. Έτσι, η Premia ως η μοναδική ΑΕΕΑΠ που βρίσκεται στη φετινή λίστα, αποδεικνύει την πρόθεσή της να αποτελεί πρότυπο επιχείρησης που μεριμνά για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 

Ο κ. Γιώργος Μπάκος, Chief Operating Officer και Head of Assets Management της PREMIA PROPERTIES δήλωσε σχετικά: « Η υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία αποτελεί συστατικό στοιχείο της δραστηριότητας μας στην Premia Properties, με τον σεβασμό στο περιβάλλον και στο οικοσύστημά μας να είναι μια από τις βασικές μας αρχές. Η διάκρισή μας ως Most Sustainable Company in Greece επιβεβαιώνει πως ενδιαφερόμαστε να αποτελέσουμε υπόδειγμα καινοτομίας και βιωσιμότητας στο αύριο του τόπου μας, με οδηγό την περιβαλλοντική και κοινωνική προσφορά, αλλά και τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση.» .