Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και, συνεπώς, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 5/3/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 705/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 13/1/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και, συνεπώς, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες-μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους στην ελληνική επικράτεια, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here