Της Κυρέλας Πέτρου

Το «πράσινο φως» για την εξυγίανση της «Δ.Ι. Φειδάς» Α.Ε. άναψε η απόφαση  του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών, η οποία προβλέπει την εξόφληση των οφειλών της εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και την εφορία σε 180 δόσεις, δηλαδή σε διάρκεια δεκαπέντε ετών.

Η απόφαση θεωρείται «σταθμός», καθώς ανατρέπει το καθεστώς  εξόφλησης των 120 δόσεων δηλαδή την δεκαετία. Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι η οφειλή ύψους 697.912,71 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ποσό των 3.357.616,46 προς την  εφορία θα αποπληρωθούν σε 180 δόσεις και την ίδια στιγμή θα διαγραφούν τόκοι και προσαυξήσεις  136.973,15 ευρώ για τα ασφαλιστικά  ταμεία και 1.078.392 ευρώ για την εφορία.

Επίσης  για τις  οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/5/2017 και ως την έκδοση της απόφασης, θα ρυθμίζονται σε 90 δόσεις, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν οφειλές από μελλοντικούς ελέγχους για το χρονικό  διάστημα μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, θα διαγραφούν.

Οι τράπεζες

Το σύμφωνο εξυγίανσης έχει εγκριθεί από τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες προχώρησαν σε μείωση  του επιτοκίου στο 3,2%, τελικό. Ως πρώτος χρόνος έναρξης αποπληρωμής των οφειλών ορίστηκε το 2020. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για τις οφειλές προς τους εργαζόμενους, που ανέρχονται σε 447.234,54 ευρώ και οι οποίες θα καταβληθούν στο 100%, σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Η Φειδάς έχει δώσει εμπράγματες ασφάλειες επί του εργοστασίου της και συγκεκριμένα προσημείωση υποθήκης προς την Alpha Bank ποσού 4 εκατ. ευρώ,  προσημείωση υποθήκης υπέρ της Alpha Bank ποσού 366.666 ευρώ, προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνική 366.666 ευρώ και προσημείωση υποθήκης υπέρ της Πειραιώς ποσού 366.666 ευρώ. Επί του ίδιου ακινήτου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου έχει εγγραφεί και προσημείωση ποσού 4,041 εκατ. ευρώ.

Κερδοφορία από το 2019

Το σχέδιο εξυγίανσης  προβλέπει ότι η Φειδάς -που το 2019  συμπληρώνει 100 χρόνια  ζωής στην κατασκευή  παπουτσιών με  την επωνυμία boxer-, θα περάσει από ζημιές σε κέρδη. Το 2019 η εταιρεία προβλέπεται ότι θα εμφανίσει κέρδη  ύψους 1.509.398  έναντι ζημιών ύψους  567.333 το 2018. Για  το 2029  το σχέδιο  προβλέπει  κέρδη  ύψους 11.995.686 ευρώ.

Επίσης, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη μετεξέλιξη της εταιρείας από μια αμιγώς παραγωγική σε μια εμπορική και παραγωγική εταιρεία με την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ. Η στόχευση αφορά μια νέα διευρυμένη αγορά που εκτιμάται περί τα 600-700 εκατ. ευρώ σε τιμές λιανικής και περί τα 300-350 εκατ. ευρώ σε τιμές χονδρικής. Η εταιρεία δηλαδή επεκτείνει τις πωλήσεις υποδημάτων σε διάφορες ομάδες καταναλωτωτών σχεδόν όλων των ηλικιών, εγκαταλείποντας την φιλοσοφία που αφορούσε πωλήσεις μόνο σε άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ετών.  Προβλέπεται επίσης, υποχρεωτική στροφή προς τις εξαγωγές, η δημιουργία και η προώθηση νέων προϊόντων και νέων μοντέλων υποδημάτων.

Με βάση το σχέδιο η παραγωγή αυξάνεται από το 2018 και μετά αδιάλειπτα, προκειμένου να διπλασιαστεί στα επόμενα 6 χρόνια.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας κορυφώθηκαν στις χρήσεις 2008 και 2009 όταν ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα έτη 2007 και 2010 είχαν διαμορφωθεί σε 26,7 και 25,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Μετά το 2010 τα έσοδα ακολούθησαν καθοδική πορεία, φθάνοντας σταδιακά τα 8,2 εκατ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με την από Ιουλίου 2017 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 30/4/2017 σε 24,998 εκατ. ευρώ δανειακές υποχρεώσεις, 3,318 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις προς προμηθευτές, 3,357 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο 707.337 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 447.234 ευρώ προς το προσωπικό, ενώ οι απαιτήσεις της έναντι τρίτων ανέρχονταν στα 9,846 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here