Μια νέα ανοδική πορεία ξεκίνησε για τον Όμιλο Μυτιληναίου. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 έκλεισε με αύξηση στον κύκλο εργασιών, στα λειτουργικά κέρδη, καθώς και στα  καθαρά κέρδη.

Όλα αυτά συνέβησαν σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας στις τιμές εμπορευμάτων, των διεθνών κεφαλαιαγορών, αλλά και των ισοτιμιών (με αναστροφή της πτωτικής τάσης του δολ. ΗΠΑ των τελευταίων 15 μηνών).

Σε ενοποιημένη βάση, και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 προσαρμοσμένο για λόγους συγκρισιμότητας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 360,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +10%, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 76,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση +4,1%, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση +10,3%.

Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,288 ευρώ έναντι 0,261 ευρώ.

  • Οι εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου μετά την επιβολή των κυρώσεων από το αμερικανικό υπ. Οικονομικών,
  • Η σημαντική επέκταση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών στην περιοχή της Αφρικής
  • Η γενικότερη γεωγραφική του εξάπλωση μέσω της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων,
  • Η ανταγωνιστική λειτουργία των ενεργειακών της σταθμών
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου και
  • Η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους

θέτουν τις προϋποθέσεις για μια ακόμη καλύτερη επίδοση το 2018 έναντι του προηγούμενου έτους….

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here