Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -το Linkedin– για να ανακοινώσει τη νέα στρατηγική της κατεύθυνση, την “πράσινης νομισματικής πολιτικής”.

  •  «Ένα αποτέλεσμα της πρόσφατης ανασκόπησης της στρατηγικής μας είναι ένας φιλόδοξος οδικός χάρτης για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο έργο μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τον δρόμο για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης δεν θα τον πορευτούμε μόνοι μας, αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της έχοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο».

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής οι αποφάσεις για την νομισματική πολιτική πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

  • Ξεκινούν νέες έρευνες που να συλλέγουν δεδομένα για την ανάλυση κινδύνων που προκαλεί η  κλιματική αλλαγή.

Θα δημιουργηθούν νέοι Δείκτες  που βοηθούν στην αξιολόγηση των αποτυπωμάτων άνθρακα των τραπεζών.

Η ΕΚΤ θα προσπαθήσει να μετρήσει την ευπάθεια των τραπεζικών οργανισμών  σε φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και θα υποβάλλει εκθέσεις για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προσπαθήσει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών πολιτικών στην οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο η νομισματική μας πολιτική τροφοδοτεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις.

Οι νέοι κανόνες στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα από τις απλές έως και τις σύνθετες χρηματοδοτήσεις θα έχουν πλέον ρήτρα «κλιματικής κρίσης».

Και η ρήτρα πέρα από απορρίψεις θα διαμορφώνει επιτόκια και αποδόσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here