Είναι ένας καινούργιος φορέας: Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών του Εμπορικού Μητρώου και η Υπηρεσία μιας Στάσης.

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ), θα τηρείται από την κεντρική υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Η δημιουργία του μητρώου, συνιστά αναβάθμιση τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών, καθώς η εγγραφή τους στο μητρώο θα πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία και την αξιοπιστία που διαθέτουν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υπηρεσιακές  απαιτήσεις.

Το Μητρώο των πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ θα βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του ΓΕΜΗ.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here