Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του έργου της σε θέματα ESG-CSR (εταιρική κοινωνική ευθύνη) διοργανώνει Εθελοντικό καθαρισμό ακτής με συμμετοχή του προσωπικού της εταιρείας 

Η δράση είναι εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα εθελοντικών καθαρισμών της HELMEPA όπου με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας θα δηλωθούν τόσο τα είδη όσο και οι ποσότητες των απορριμμάτων του εθελοντικού καθαρισμού συμβάλλοντας έτσι στην επιστημονική μελέτη του προβλήματος, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τις ποσότητες, τα είδη και την προέλευση των απορριμμάτων.

Με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενθάρρυνση της πρόληψης της ρύπανσης των ακτών, τόσο στο προσωπικό μας αλλά και στην κοινωνία, θα πραγματοποιήσουμε το Σάββατο 08 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00’

Δράση καθαρισμού ακτής στην Παραλία του Πλατανίτη στη Μαρώνεια 

Μια εθελοντική δράση που συμπεριλαμβάνεται στη γενικότερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας όπου ο εθελοντισμός των εργαζομένων και συνεργατών παίζει κομβικό ρόλο. Την πρωτοβουλία μας στηρίζει ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών παρέχοντας μας τα απαραίτητα μέσα για την αποκομιδή των απορριμμάτων.