Στο 10,69% ανέρχεται το ποσοστό των μετόχων της MIG, υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο της SeaJets, σύμφωνα με σχετικές γνωστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο.

Μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο (που ελέγχει ποσοστό άνω του 5% μέσω της κόρης του Δ. Ηλιοπούλου), συντάσσονται οι κ. Αντώνης Κλεάνθους, Ηλίας Μπέζας και Γεώργιος Κανελλόπουλος.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι σήμερα η «Ratio Holding Ltd» και κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, «Multiway Investments Ltd» και ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, ο κ. Ηλίας Μπέζας και ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 9.2.2023 (συνολικά 6) γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. (α) του Ν. 3556/2007

Στοιχεία υπόχρεων: «Ratio Holding Ltd», Δέσποινα Ηλιοπούλου, «Multiway Investments Ltd», Αντώνης Κλεάνθους, Ηλίας Μπέζας, Γεώργιος Κανελλόπουλος Στοιχεία μετόχων: «Warrior Shipping Ltd», «Multiway Investments Ltd», Ηλίας Μπέζας, Γεώργιος Κανελλόπουλος

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 8.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή:
«Ratio Holding Ltd» και Δέσποινα Ηλιοπούλου: 5,48%

«Multiway Investments Ltd» και Αντώνης Κλεάνθους: 4,17%

Ηλίας Μπέζας: 1,00%

Γεώργιος Κανελλόπουλος: 0,04%

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου ελέγχει την εταιρία «RATIO HOLDING LTD» και μέσω αυτής την εταιρία «WARRIOR SHIPPING LTD».

O κ. Αντώνης Κλεάνθους ελέγχει την εταιρία «Multiway Investments Ltd».

Πρόσθετες Πληροφορίες:

H γνωστοποίηση υποβάλλεται λόγω σύναψης προφορικής συμφωνίας μεταξύ των υπόχρεων βάσει της οποίας προκύπτει συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια με συνολικό ποσοστό 10,69%, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα αναλυτικά ποσοστά εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. (α) του Ν. 3556/2007.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here