Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco στις 13 Ιουλίου 2020 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση διανομής μεικτού(*) μερίσματος  που ανέρχεται στο ποσό των 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου 2020, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος είναι εγγεγραμμένοι στις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής μερίσματος ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου και αυστηρές διατυπώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here