«Όχι» στην αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου είπαν οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην έκτακτη γενική συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου, ενώ ενέκριναν την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 212,129 εκατ. ευρώ με μείωση ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 1,03 ευρώ σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή απορρίφθηκε από το 89,55% των μετόχων, ενώ «ναι» είπε το 9,84%.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών, καταψηφίστηκε από το 89,6%, ενώ το 9,8% ψήφισε υπέρ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, απέρριψε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως ακολούθως:

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, απέρριψε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως ακολούθως:

Θέμα 3ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here