Οι μεγάλες εταιρείες στον ενεργειακό τομέα και τα βήματα που έχουν κάνει για τη συμμόρφωση με το ESG βρέθηκαν μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του 1st Hellenic Impact Investing Conference που συνδιοργανώνεται από τη Phenix Capital, την TSOMOKOS και το Hellenic Impact Investing Network στο Μουσείο Μπενάκη.

Ο Δημήτρης Κονταξής, General Manager of Waste Management Division, Motor Oil Hellas, έκανε λόγο για τις εταιρείες ενέργειας που διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους, προσθέτοντας καθαρότερη ενέργεια. “Οι παραδοσιακές εταιρείες ενέργειας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο επενδύουν σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, σε βιοκαύσιμα αλλά και σε υδρογόνο. Το πράσινο υδρογόνο απαιτεί πολλή ενέργεια αλλά είναι ένας νέος δρόμος που θα μας πάει μπροστά. Χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές και θα αποτελέσει μέρος των μελλοντικών λύσεων”, τόνισε ο κ. Κονταξής ενώ πρόσθεσε ότι “στις επιχειρήσεις δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά και δημιουργούμε αξία”.

Στη συνέχεια η Natasha Martsekis, Secretary General, The Non-Executive Directors Club στην Ελλάδα, υπογράμμισε τις ευθύνες που έχουν τα διοικητικά συμβούλια. “Το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας έχει την τελική εποπτεία και το δικαστικό καθήκον να διασφαλιστεί η ατζέντα του ESG. Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις διοικητικά συμβούλια που δυσκολεύονται να το υιοθετήσουν στην εταιρική τους διακυβέρνηση”, σύμφωνα με την κα Martsekis.