Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs, οι ισορροπίες για τις παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις αναμένεται να αλλάξουν δραματικά τις επόμενες δεκαετίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ασία θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο μεγαλύτερος περιφερειακός συνεισφέρων στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (DM).

Στο παραπάνω γράφημα, οπτικοποιούνται οι προβλέψεις της Goldman Sachs για το πραγματικό ΑΕΠ το έτος 2050.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει μια περιφερειακή ανάλυση του αναμενόμενου πραγματικού ΑΕΠ το 2050.

Region Real GDP In 2050
(USD trillions)
% of Total
Asia (ex DM) $90.6 40%
Developed Markets (DM) $82.9 36%
Central & Eastern Europe, Middle East and Africa $38.3 17%
Latin America $16.0 7%
World Total
(Figures rounded)
$227.9 100%

 

Με βάση αυτές τις προβλέψεις, η Ασία (πρώην DM) θα αντιπροσωπεύει το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ελαφρώς υψηλότερο από το αναμενόμενο μερίδιο 36% των Αναπτυγμένων Αγορών. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με ητν προηγούμενη περίοδο (2000), όταν οι DM αντιπροσώπευαν πάνω από το 77% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ασία

Εστιάζοντας στην Ασία, η Κίνα και η Ινδία θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του αναμενόμενου ΑΕΠ της περιοχής το 2050, αν και η ανάπτυξη στην Κίνα θα έχει μειωθεί σημαντικά. Στην πραγματικότητα, η Goldman Sachs αναμένει ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στη χώρα κατά μέσο όρο 1,1% μέχρι τη δεκαετία του 2050. Αυτός είναι ένας αρκετά πιο αργός ρυθμός αναμενόμενης ετήσιας ανάπτυξης έναντι του 1,4% της Αμερικής κατά την ίδια δεκαετία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here