Τρία γράμματα, τρεις λέξεις, τρία κριτήρια έχουν εγκατασταθεί πλέον στην καθημερινότητά μας, επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την «αξία» μιας επιχείρησης και αποτελούν τη βάση συζήτησης κάθε ιδιώτη, επαγγελματία ή θεσμικού επενδυτή! Το ‘περιβάλλον’, η ‘κοινωνία’ και η ‘εταιρική διακυβέρνηση’έχουν πλέον ίση, αν όχι μεγαλύτερη, αξία και σημασία για ένα επενδυτή μετις λέξεις «απόδοση», «κέρδος» και «ασφάλεια»! Κάθε επαγγελματίας του κλάδου μας καλείται να βρει και να προσφέρει επενδυτικές λύσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG και προσφέρουν τις αποδόσεις που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης. Όμως αυτή η άσκηση δεν είναι απλή! Τα κριτήρια ESG δεν είναι εύκολα μετρήσιμα και οι μετρήσεις αυτών δεν είναι απόλυτα αντικειμενικές και κυρίως δεν συνοδεύονται πάντα με κέρδη και θετικές αποδόσεις! Πονοκέφαλος…

Μέσα στα τελευταία χρόνια, η περιβαλλοντική αλλά και η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες και η επιτακτική ανάγκη για διαφανείς εταιρικές διαδικασίες, έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή – θετική – ανάγκη για ευαισθητοποίηση προς αυτά τα θέματα.

Όλο και περισσότερες εταιρείες δέχονται πιέσεις να ενσωματώσουν δράσεις και πολιτικές θετικές προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στην άλλη πλευρά του ατλαντικού δαπανούνται τρισεκατομμύρια δολάρια σε δράσεις Βιωσιμότηταςενώ την ίδια στιγμή  η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνίαενθαρρύνειολοένα και περισσότερο τέτοιας μορφής επενδύσεις στην Γηραιά Ήπειρο.

Τι είναι ESG;

ESG είναι ένα πλαίσιο που βοηθά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (καθώς και τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπάλληλους) να κατανοήσουν πώς ένας οργανισμός διαχειρίζεται κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης και πόσο βιώσιμες είναι οι λειτουργίες . Τα κριτήρια ESG υποστηρίζουν την ολιστική άποψη ότι η βιωσιμότητα εκτείνεται πέρα από απλά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τι σημαίνει ESG;

Το ESG είναι τα αρχικά τριών επιθέτων … περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνηση και αφορούν τα αντίστοιχα κριτήρια:

1. Περιβαλλοντικό Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αναφέρονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός οργανισμού και στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Αυτές περιλαμβάνουν τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη συνολική ανθεκτικότητα της επιχείρησης έναντι των κινδύνων φυσικού κλίματος (όπως η κλιματική αλλαγή, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές).
2. Κοινωνικό Ο κοινωνικός πυλώνας αναφέρεται στις σχέσεις ενός οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραδείγματα παραγόντων με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί μια επιχείρηση περιλαμβάνουν μετρήσεις διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM) (όπως δίκαιους μισθούς και δέσμευση εργαζομένων, ισότητα φύλων), αλλά και τον αντίκτυπο ενός οργανισμού στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.
3. Διακυβέρνησης Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ηγείται και διοικείται ένας οργανισμός. Οι αναλυτές ESG θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα κίνητρα της ηγεσίας ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, πώς αντιμετωπίζονται και τηρούνται τα δικαιώματα των μετόχων και ποιοι τύποι εσωτερικών ελέγχων υπάρχουν για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας από την πλευρά της ηγεσίας.

Επενδύσεις και ESG Funds

Το ESG έγινε πραγματικά mainstream όταν το πλαίσιο έγινε αναπόσπαστο μέρος των βιβλίων πολλών θεσμικών επενδυτών. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών αξιολόγησης ESG που εκχωρούν βαθμολογίες ESG, καθώς και νέα και εξελισσόμενα πλαίσια αναφοράς, τα οποία βελτιώνουν τη διαφάνεια και τη συνέπεια των πληροφοριών ESG που οι εταιρείες αναφέρουν δημόσια (ESGDisclosure).

Οι κεφαλαιαγορές μπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη αλλαγή και την μετάβαση σε ένα κόσμο καλύτερο. Πώς: Περιορίζοντας την πρόσβαση στο κεφάλαιο (ή καθιστώντας λιγότερο ευνοϊκούς τους όρους υπό τους οποίους είναι διαθέσιμο) όσων δεν συμμορφώνονται δίνοντας κίνητρα για βελτίωση απόδοσης σε όλα τα μέτρα E, S ή G., ‘η στον αντίποδα επιβραβεύοντας τις εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης που έχουν καλή απόδοση έναντι των παραγόντων ESG και ενθαρρύνοντας τη συνεχή πρόοδο και βελτιώσεις.

Τι είναι ο ειδικός ESG;

Ειδικός ESG, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Γενικά, είναι κάποιος με πολύ ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες ESG σχετίζονται με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες.

Οι ειδικοί ESG δραστηριοποιούνται στην κοινότητα των αναλυτών, σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές ή επενδυτικές τράπεζες . Επίσης, εργάζονται στη βιομηχανία, σε ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες. Σε όλες τις περιπτώσεις, άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν οργανισμούς στις προσπάθειές τους να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές ή/και ουδετερότητα άνθρακα.

Έχουν προκύψει πολλά επενδυτικά οχήματα ESG , συμπεριλαμβανομένων πράσινων ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, ETF και δεικτών (μεταξύ άλλων). Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα διευκολύνουν τους επενδυτές να ευθυγραμμίσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις πιο στενά με τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες γύρω από τους παράγοντες E, S ή G. Συχνά όμως τα οχήματα αυτά βρίσκονται αντιμέτωπα με την δυσπιστία των επενδυτών

Στις αγορές, ιδιαίτερα τις δημόσιες, υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να παράγουν σαφείς, διαφανείς και συγκρίσιμες οδηγίες – κανόνες ESG μαζί με άλλες τριμηνιαίες καταθέσεις και ετήσιες εκθέσεις.

Η πρόταση της GMM

Στην GMM προχωρήσαμε ένα βήμα μπροστά! Σεβόμενοι τα κριτήρια ESG και αναγνωρίζοντας το θεσμικό κενό που υπάρχει ακόμα στην αξιολόγησή των εταιριών- οργανισμών σε επίπεδο ESG δημιουργήσαμε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε αυτό που θεωρούμε επιτομή της φιλοσοφίας ESG και των αρχών αυτής!
Δημιουργήσαμε το Global Green Energy Fund! Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει αποκλειστικά σε μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, που παράγουν καθαρή πράσινη ενέργεια, δεν παρεμβαίνουν στο περιβάλλον, δημιουργούν υποδομές, στηρίζουν τις τοπικέςκοινότητες, και βοηθούν στην ανάπτυξή τους!

Global Green Energy Fund

Το Global Green Energy Fund είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων αδειοδοτημένο από την ΕΚΚ με διαχειριστή την GMM GLOBAL MONEY MANAGERS AIFM LTD . Σεβόμενο το περιβάλλον, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αποτελεί ένα ενεργό παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και καινοτομίας που συμβάλει ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Εισάχθηκε στην αγορά ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη των επενδυτώνγ ια σταθερές μερισματικές αποδόσεις και επενδύσεις στην υδροενέργεια.

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

Ελάχιστη στοχευμένη μερισματική απόδοση 5% ετησίως
Εξάμηνη καταβολή μερίσματος
Σταθερή τιμή πώλησης ετήσιας παραγωγή ρεύματος με εγγυημένη 20ετή σύμβαση με την ΔΕΔΗΕΕ ΑΕ (83 – 97 EUR/MWH)
Πλήρη ασφάλιση των υδροηλεκτρικών έργων κατά παντός κινδύνου και απώλειας κερδών.
Χαμηλή συσχέτιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου  με τις διακυμάνσεις των μετοχικών και ομολογιακών αγορών.

Με τη λειτουργία του δευτέρου υδροηλεκτρικού έργου και την αγορά και κατασκευή άλλων 5 έργων, αναμένεται ότι η στοχευμένη μερισματική απόδοση να ανέλθει στο 6%.

Κερδίζουν όλοι… Επενδυτές, Περιβάλλον, Οικονομία, Κοινωνία.

Aπό το περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ