Στην εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Twinsoft προχώρησε ο Όμιλος SOFTONE. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο πάροχος λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, ανακοίνωσε την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Twinsoft, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού εστίασης στην Ελλάδα. Σημειώνεται επίσης ότι οι ιδρυτές της Twinsoft διατηρούν σημαντικό ποσοστό και θα συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση και εξέλιξη του νέου ενοποιημένου σχήματος στο χώρο της εστίασης.

Η νέα επένδυση του Ομίλου SOFTONE, σε συνδυασμό και με την εξαγορά της Sunsoft, δημιουργεί μία κοινή βάση πελατών που αριθμεί πάνω από 9.000 επιχειρήσεις εστίασης, και με αυτόν τον τρόπο εδραιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου σε έναν από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ένωση των εταιρειών αυτών με τη SOFTONE ευνοεί την αξιοποίηση των συνεργειών που ανακύπτουν από την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.

Με εχέγγυα την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία καθώς και την υψηλή διείσδυση της Twinsoft στην αγορά της εστίασης, ο Όμιλος SOFTONE θέτει τις βάσεις για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που δρομολογεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (όπως ενδεικτικά, η υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και τερματικών POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση συναλλαγών, η εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κα).