Την υπογραφή συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Attica Bank.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Αποτελεί, μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας που διαγράφει και οδηγεί για πρώτη φορά στην οριστική αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον ισολογισμό της Attica Bank.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Attica Bank, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα εποπτικά κεφάλαιά της κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους.

Η AB CarVal Investors είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων διεθνούς βεληνεκούς και από τους μεγαλύτερους επενδυτές διεθνώς στην αγορά των ΜΕΑ.

Ιδρύθηκε το 1987 και έχει επενδύσει πέραν των $144 δισ. δολαρίων σε 82 χώρες. Σήμερα, η AB CarVal διαθέτει περίπου 17 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικούς τίτλους, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένες πιστώσεις κ.ά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here