Οδυνηρή συνέχεια στη διαμάχη για το ζήτημα της Αμβακίας Οδού δόθηκε αργά χθες το βράδυ, με τις δύο πλευρές (σ.σ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τη μια πλευρά και  τον επιχειρηματία Πρόδρομο Εμφιετζόγλου από την άλλη) να επιδίδονται σε πόλεμο υπόγειων διαρροών  με αντικείμενο τη «μετάφραση» της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Αφορμή δόθηκε από τη χθεσινή δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης η οποία σύμφωνα με το περιβάλλον Εμφιετζόγλου δικαίωνε τη “GD Infrastruttura” που συνεργάζεται με την “Μηχανική” για τον διαγωνισμό της Αμβρακίας Οδού.

Νωρίς σήμερα ήρθε η απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο το οποίο υποστηρίζει ότι η επίμαχη απόφαση της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών δεν συνιστά δικαίωση υπέρ της πλευράς Εμφιετζόγλου.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από τα στελέχη του υπουργείου, επρόκειτο για δύο ξεχωριστές αποφάσεις.

Ειδικότερα:

«Η ΑΕΠΠ εξέτασε δύο διαφορετικά ζητήματα. Στο πρώτο και πιο κρίσιμο, δικαιώνει το Υπουργείο και αποφασίζει ότι ορθώς δεν παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς της GD Infrastrutture (απορρίπτοντας, όπως αναφέρει η απόφαση, την με ΓΑΚ 59/21.01.2020 Προδικαστική Προσφυγή). Στο δεύτερο ζήτημα, πράγματι, η ΑΕΠΠ αναφέρει ότι ο διαγωνισμός δεν έπρεπε να ακυρωθεί με αυτή  τη διαδικασία. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με την ΑΕΠΠ, ορθώς έμεινε εκτός διαγωνισμού η GD Infrastrutture, αλλά στη συνέχεια ο διαγωνισμός δεν έπρεπε να ακυρωθεί με αυτόν τον τρόπο.

Η απόφαση της ΑΕΠΠ δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψουμε στον αρχικό διαγωνισμό» και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί ξεκαθαρίζει το υπουργείο, από τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι διαγωνιζόμενοι αποσύρθηκαν.

Κατά το υπουργείο:

  • «Αυτό που θα γίνει τώρα, είναι ότι το Υπουργείο θα προσφύγει στο ΣτΕ κατά του μέρους της απόφασης που αναφέρει ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί με αυτή τη διαδικασία ο διαγωνισμός. (Λογικά το ίδιο θα κάνει και η GD Infrastrutture κατά του μέρους της απόφασης που λέει ότι ορθώς έμεινε εκτός διαγωνισμού.) Για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός δεν χρειάζεται φυσικά το ΣτΕ να έχει βγάλει την απόφασή του. Αρκεί να έχει απορρίψει την Αίτηση Αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί, βάσει των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών, έως τα μέσα Απριλίου».

Άμεση ήταν η απάντηση από την πλευρά Εμφιετζόγλου η οποία κάνει λόγο για ψεύδη και ανακρίβειες αναφέροντας ότι ψευδώς αναφέρεται πως η

  • «Η ΑΕΠΠ δήθεν διεπίστωσε ότι ορθώς δεν παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς της εταιρείας GD Infrastrutture Srl καθώς και ότι ο διαγωνισμός ΑΚΤΙΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ δεν έπρεπε να ακυρωθεί με αυτή τη διαδικασία και ότι πρόκειται περί θέμα τύπου και όχι ουσίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

  • «Καταλήγει στο εντελώς παράλογο συμπέρασμα ότι αφού οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν αποσύρει τις προσφορές τους, έχουμε έναν διαγωνισμό χωρίς διαγωνιζόμενους και αναγκαστικά θα πρέπει να ματαιωθεί εκ νέου ο διαγωνισμός».

Από την άλλη πλευρά, την πλευρά της GD Infrastructture Srl παρατίθενται τα στοιχεία των αποφάσεων, τα οποία τεκμηριώνουν ότι η GD Infrastrutture Srl  και η «Μηχανική» δικαιώνονται.

Eιδικότερα:

  • Με την υπ’ αρ. 238,239/2020 απόφαση, εξετάστηκαν δύο προδικαστικές προσφυγές, τις οποίες κατέθεσε η εταιρεία GD Infrastrutture Srl κατά του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ως αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού για το Άκτιο – Αμβρακία. Η πρώτη προδικαστική προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής με την οποία δεν έγινε δεκτή η μονομερής παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας GD Infrastrutture Srl και η δεύτερη προδικαστική προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής με την οποία ακυρώθηκε ο ως άνω αναφερόμενος διαγωνισμός.

Η πρώτη προδικαστική προσφυγή πράγματι απορρίφθηκε από την ΑΕΠΠ ως απαράδεκτη και τούτο διότι η ΑΕΠΠ έκρινε ότι η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία δεν έγινε δεκτή η μονομερής παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας GD Infrastrutture Srl δεν είχε εκτελεστό χαρακτήρα.

  • Έκρινε δηλαδή ότι επρόκειτο για μια πράξη της διοίκησης η οποία δεν παρήγαγε έννομα αποτελέσματα και συνεπώς από την στιγμή που δεν θίγονται τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας GD Infrastrutture Srl δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής (σελ. 7-8 σκέψη 7 υπ’ αρ. 238,239/2020 απόφασης ΑΕΠΠ). Συνεπώς είναι απολύτως ψευδές ότι με την απόρριψη της πρώτης προδικαστικής προσφυγής η εταιρεία GDInfrastrutture Srl έμεινε εκτός διαγωνισμού.

Πράγματι στην σελίδα 24 και στη σκέψη 20.

α) της απόφασης της ΑΕΠΠ αναφέρεται ρητά ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 δεν αποκλείεται η παράταση ισχύος των προσφορών με πρωτοβουλία του διαγωνιζόμενου, συνεπώς η παράταση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  GD Infrastrutture Srl εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και αν η αναθέτουσα αρχή έχει κάποιον άλλο νόμιμο λόγο για να ακυρώσει τον διαγωνισμό τότε δεν δεσμεύεται από την παράταση της προσφοράς. Πλην όμως στην σελίδα 26 σκέψη 20

β) αναφέρεται ρητά ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού η λήξη ισχύος των προσφορών των διαγωνιζόμενων δεν αποτελεί νόμιμο λόγο ακύρωσης και συνεπώς η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Όπως λοιπόν γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η ΑΕΠΠ με την υπ’ αρ. 238,239/2020 απόφαση της, ακύρωσε την απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε ισχύ. Περαιτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η παράταση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας GD Infrastrutture Srl είναι σε ισχύ και συμμετέχει στον ενεργό διαγωνισμό για το Άκτιο – Αμβρακία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here