Ενας ακόμη μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% προκύπτει στην Marfin Investment Group, εν όψει της κρίσιμης γενικής συνέλευσης για την πώληση της Attica Group.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με βάση σχετική ενημέρωση, ποσοστό 5,028% ελέγχει ο κ. Αναστάσιος Στάμου και η Βιομηχανία Πλαστικών ΡΟΛΟΠΑΚ. Η εταιρία δραστηριοποιείται επί χρόνια στον χώρο των πλαστικών, συνεργαζόμενη με μεγάλα σούπερ μάρκετ και εμπορικές εταιρίες.

Μεγαλομέτοχος της MIG, ελέγχοντας ποσοστό 31,193% είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανακοίνωση

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 3.2.2023 η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 3.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 2.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 4,76227%