Στην ιδιοκτησία της εταιρείας «Βενέτη» περνάει η εταιρεία «Παγωτά Δωδώνη», καθώς ολοκληρώθηκε, ύστερα από δύο χρόνια, η εξαγορά των χρεών της προς τις τράπεζες, συνολικού τιμήματος περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Για να κλείσει και τυπικά η εξαγορά της “Παγωτά Δωδώνη” απαιτήθηκαν μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με 5 τράπεζες που είχαν αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας, στη συνέχεια αποκτήθηκαν τα δάνεια και κατόπιν ήρθε σε συμφωνία με επτά διαφορετικές πλευρές για να αποκτηθούν οι μετοχές της. Και δεν έχει τελειώσει ακόμη καθώς θα πρέπει να προχωρήσει και να εγκριθεί η ένταξη της Δωδώνη σε διαδικασία εξυγίανσης, κάτι που υπολογίζεται πως θέλει 2-3 χρόνια.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

O επικεφαλής του Ομίλου Βενέτη Παναγιώτης Μονεμβασιώτης

Η αγορά της “Δωδώνης” από την “Βενέτης” αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας σειράς διαπραγματεύσεων, με πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν αναλάβει τη διαχείριση της «Παγωτά Δωδώνη».

Ειδικότερα, μετά από ενδελεχή έλεγχο των προς αγορά δανείων, η «Βενέτη» ίδρυσε ξεχωριστή εταιρεία για να αποκτήσει τις δανειακές απαιτήσεις της «Παγωτά Δωδώνη» από τους προαναφερόμενους διαχειριστές, ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών της «Παγωτά Δωδώνη», εγχείρημα που απαιτούσε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ επτά διαφορετικών μερών και την αντιμετώπιση πληθώρας δυσεπίλυτων ζητημάτων.

Με τον τρόπο αυτό, υλοποιήθηκε το σύνολο του σχεδιασμού για την εξ ολοκλήρου εξαγορά της εταιρείας ώστε να μπορεί να προχωρήσει η ένταξή της σε διαδικασία εξυγίανσης.

Σήμερα η «Παγωτά Δωδώνη» διατηρεί ένα δίκτυο 40 καταστημάτων franchise, ψυγεία πώλησης συσκευασμένου παγωτού σε επιλεγμένα super markets και αρτοποιεία καθώς και συνεργασίες horeca σε πάνω από 1.500 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2023 στα 6.988.995 ευρώ έναντι 5.941.079 ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 18%. Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2023 ήταν -3.332.059 έναντι -2.206.915 ευρώ το 2022.

Η «Παγωτά Δωδώνη» απαριθμεί 50 υπαλλήλους.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Παλλήνη όπου θα συνεχισθεί σε πρώτη φάση η παραγωγή του παγωτο