του Νίκου Μαντζούφα
Ακούω ότι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει σε λίγους και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.  Ισχύει;
Να σας πω λοιπόν την ιστορία και το χρονολόγιο εν συντομία..
  • Φεβρουάριος 2022: Ενεργοποιείται το πρόγραμμα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με πορους 11,7 δις €. Έχουμε 6 εμπορικές τράπεζες και δυο IFIs στην διαχείριση.
  • Αύγουστος 2022: Έχουν υπογραφεί από τις τράπεζες 13 έργα για επενδυτικά σχέδια 1 δις €
(Αχά.. να τα τα λίγα έργα σε λίγους..)
– Οκτώβριος 2022: 41 Έργα, προϋπολογισμού 1,8 δις €
( Κάπως καλύτερα.. αλλά λίγα πάλι, φαντάζομαι οτι αυτό είναι, τελείωσε η ζήτηση..)
Δεκέμβριος 202268 έργα, προϋπολογισμού 3,2 δις€
Μάρτιος 2023:      106 έργα, προϋπολογισμού 5,2 δις€
Απρίλιος 2023:     136 εργα, προϋπολογσιμού 5,7 δις€
( Α μάλιστα, δεν είναι τελικά και τόσο λίγα όσο ακούω..)
Από τα 13 έργα του Αυγούστου 2022, προϋπολογισμού 1 δις € έχουμε αισίως φτάσει στα 136 έργα προϋπολογισμού 5,7 δις € σε 8 μήνες.
Και συνεχίζει δυναμικά..
Σκεφτείτε μόνο ότι εντός 8 μηνών μπήκαν μπρος ιδιωτικές επενδύσεις 5,7 δις €, τι σημαίνει αυτό για απασχόληση και οικονομία.
Σημαντική σημείωση: από τα 5,7 δις € προϋπολογισμού τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχονται σε 2,3 δις €, τα οποία:
Δεν είναι εγγυημένα από το δημόσιο και είναι με τους ίδιους απολύτως όρους με τον εμπορικό δανεισμό.
– Έχουμε 0% NPL μέχρι σήμερα
– Έχουν αξιολογηθεί από το μητρώο των 12 ορκωτών ελεγκτών για επιλεξιμότητα/κρατικές ενισχύσεις
– Αφορούν πολλούς κλάδους: ενδεικτικά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και με πολλές ενεργειακές κοινότητες), εξοικονόμηση Ενεργειας, ηλεκτροκίνηση, βιομηχανική παραγωγή, γεωργική μεταποίηση, φαρμακευτική βιομηχανική παραγωγή, τουρισμός, logistics, εμπόριο, ψηφιοποίηση, κα.
Είχα την τιμή να είμαι από τον Δεκέμβριο του 2009 Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να παραμένω 13 και πλέον συναπτά χρόνια σε θέση ευθύνης.
Τώρα Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης στο Υπ Οικονομικών.
Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μακράν οτι πιο σημαντικό, μη γραφειοκρατικό, διαφανές, αποτελεσματικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας έχω βιώσει.
Και τα 136 ιδιωτικά έργα προϋπολογισμού 5,7 δις € είναι απλώς η αρχή.
Πολλά περισσότερα έρχονται..