Τη διανομή έκτακτου μερίσματος μικτού ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Albania Sh.A. ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί θα διαμορφωθεί τελικώς στο μικτό ποσό του 0,060595 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.711.000 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία στις 22 Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Έπειτα από την παρακράτηση φόρου 10% το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος του 0,0545355 ευρώ ανά μετοχή.

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας κατά την 23η Ιουλίου 2019 στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία». Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here