Καθαρές πωλήσεις 70 δις ευρώ (μειωμένες κατά 1 δις έναντι του προηγούμενου μήνα) και καθαρές εισροές 43 δις κατέγραψαν οι Ο.Σ.Ε.ΚΑ. τον Δεκέμβριο του 2019.

Παράλληλα το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1% στα €17.796 δισ.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη με στατιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2019, το οποίο παραθέτει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Το ενημερωτικό δελτίο καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή το 98% της Ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων.

Οι κύριες εξελίξεις του Δεκεμβρίου 2019 συνοψίζονται ως εξής:

 • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και οι Ο.Ε.Ε. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €70 δισ. το Δεκέμβριο, έναντι €71 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές €45 δισ., έναντι €58 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Οι μακροπρόθεσμοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (σ.σ. όλες οι κατηγορίες πλην Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς) κατέγραψαν αυξημένες καθαρές πωλήσεις €62 δισ., από €48 δισ. το Νοέμβριο.
 • Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €26 δισ., από €24 δισ. το Νοέμβριο.
 • Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν αυξημένες καθαρές πωλήσεις ύψους €23 δισ., από €17 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν εισροές ύψους €10 δισ., από €8 δισ. το Νοέμβριο.
 • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους €18 δισ., σημαντικά αυξημένες από τα €10 δισ. εισροές το Νοέμβριο.
 • Οι καθαρές πωλήσεις των Ο.Ε.Ε. αυξήθηκαν στα €25 δισ. το Δεκέμβριο, από τα €14 δισ. του Νοεμβρίου.
 • Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1% στα €17.796 δισ.

Οι καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν το Δεκέμβριο του 2019 στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιανουάριο του 2018, καθώς ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην χρηματιστηριακή αγορά.

 Οι κύριες εξελίξεις  για το έτος 2019 συνοψίζονται ως εξής:

 • Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. ανήλθαν σε €531 δισ. (€221 δισ. το 2018)
 • Οι καθαρές πωλήσεις Ο.Σ.Ε.Κ.Α.  ανήλθαν σε €386 δισ. (€115 δισ. το 2018), εκ των οποίων

Οι μακροπρόθεσμοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €302 δισ. (€125 δισ. το 2018)

 • Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σημείωσαν καθαρές εκροές €20 δισ. (€108 δισ. εισροές το 2018)
 • Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές €299 δισ. (€32 δισ. εκροές το 2018)
 • Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €36 δισ. (€71 δισ. το 2018)
 • Οι Λοιποί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εκροές €13 δισ. (€22 δισ. το 2018)
 1. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές €84 δισ. (€10 δισ. εκροές το 2018)
 • Οι καθαρές πωλήσεις Ο.Ε.Ε. ανήλθαν σε €145 δισ. (€106 δισ. το 2018)
 • Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 17,3% στα €17.796 δισ. (€15.178 δισ. το 2018)

H Ένωση Θεσμικών Επενδυτών παρατηρεί ότι:

 • Μετά το δύσκολο 2018, το 2019 ήταν ένα καλό έτος για τον κλάδο των ευρωπαϊκών συλλογικών επενδύσεων. Η μείωση των γεωπολιτικών κινδύνων και των εμπορικών εντάσεων ώθησε τις τιμές των μετοχών, ενώ η μείωση των επιτοκίων ενίσχυσε την αγορά ομολόγων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της αξίας του ενεργητικού και των καθαρών πωλήσεων των ΟΣΕΚΑ.
 • Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραφαν καθαρές εκροές μέχρι το Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για αρνητική επίδραση στις χρηματιστηριακές αγορές από την αποδυνάμωση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Καθώς οι εντάσεις μειώθηκαν, η εμπιστοσύνη των επενδυτών ενισχύθηκε και οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο.
 • Για τους Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ ήταν μια εξαιρετική χρονιά με μεγάλη αύξηση των καθαρών πωλήσεών τους. Η συντηρητική νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών, λόγω της μειωμένης παγκόσμιας ανάπτυξης, πίεσε τις αποδόσεις των ομολόγων προς τα κάτω. Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. λόγω του χαμηλού επενδυτικού τους κινδύνου, ήταν η ασφαλέστερη επενδυτική κίνηση σε ένα περιβάλλον όπου διαφαινόταν μακροπρόθεσμη διατήρηση χαμηλών επιτοκίων.
 • Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν επίσης αυξημένες καθαρές πωλήσεις το 2019 καθώς επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια και ρευστότητα αντί για κεφαλαιακά κέρδη, θεώρησαν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χρηματαγοράς ως μια καλή επενδυτική λύση.

“Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τους επενδυτές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε., οι οποίοι επωφελήθηκαν σημαντικά από την άνοδο των χρηματοπιστωτικών αγορών.  Ακόμη και αν τέτοιες αποδόσεις δεν είναι επιτεύξιμες κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα του 2019 θα ενισχύσουν τη μέση απόδοση των επενδύσεων υπολογιζόμενες σε πολυετή βάση, και επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά το γεγονός ότι τα μέσα της κεφαλαιαγοράς  παράγουν υψηλότερα κέρδη με συγκριτικά χαμηλό κίνδυνο σε μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.  Οι Ευρωπαίοι πολίτες, αντί να τοποθετούν μεγάλο μέρος του χρηματοοικονομικού τους πλούτου σε τραπεζικές καταθέσεις, θα έπρεπε να επενδύσουν περισσότερο στα μέσα της κεφαλαιαγοράς. Η επανέναρξη της πρωτοβουλίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα  πρέπει να έχει φιλοδοξία την επίτευξη αυτού του στόχου.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here