Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020 σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση 2019 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.marfininvestmentgroup.com) τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα προσδιορισθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here