Μετά την τσιμεντοβιομηχανία και οι πετρελαϊκοί όμιλοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο… μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Ήδη, δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους τσιμέντου της Ευρώπης έχουν μεταφερθεί, ο μεν ιρλανδικός CRH έχει μεταφέρει την έδρα του, ο δε ελβετικός κολοσσός Holcim προχώρησε σε spin-off της θυγατρικής του Holcim US, ενώ από τον Νοέμβριο 2023 και μετά άλλαξαν έδρα κι άλλα ισχυρά ονόματα.

Τώρα, είναι η σειρά της Shell και της Total Energies να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να βγουν από τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Παρισιού (αντίστοιχα), για να εισαχθούν στην Wall Street. Και για να έχουμε αίσθηση της τάξης μεγέθους, η Shell είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του FTSE100 και η Total Energies η τέταρτη του CAC40. Η αναφορά στον πιο διεθνοποιημένο/γνωστό δείκτη γίνεται για τον επιπλέον λόγο της ανακοίνωσης, στις 14 Μαΐου, της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης (σε ισχύ από 3 Ιουνίου), με τρεις εισηγμένες να πληρούν μία (ή δύο) από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την ένταξή τους.

Η HelleniQ Energy με αποτίμηση 2,562 δισ., ο ΔΑΑ με 2,490 και ο ΤΙΤΑΝ με 2,294 δισ. πληρούν κάποια, αλλά όχι όλα, τα κριτήρια για αυτήν την αναθεώρηση. 

AΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK