Ήταν Σεπτέμβριος του 2019 όταν η διοίκηση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ είχε παρουσιάσει μια νέα επενδυτική δραστηριότητα, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. Ευρώ,  την έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Πωλήσεων, ως συμπληρωματικής του δικτύου καταστημάτων.

Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΛΑΙΣΙΟ εξήγησε χθες, στην διαδικτυακή γενική συνέλευση των μετόχων, ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μπορεί πλέον να υποδέχεται  μεγάλο όγκο επισκεπτών ανά δευτερόλεπτο, ενώ είναι σε θέση να προτείνει προϊόντα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των χρηστών της.

Κατά τη διαρκεια του δίμηνου lockdown το ΠΛΑΙΣΙΟ -με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα- περιόρισε την μείωση  των πωλήσεων σε ποσοστό της τάξεως του 20%.

Υποδέχθηκε περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια επισκέπτες και εξυπηρέτησε 330.000 παραγγελίες , με 90 ιδιόκτητα φορτηγά. Επίσης, περίπου 220 εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας εξυπηρέτησαν περίπου 1 εκατ. κλήσεις.

  • Κίνηση «ορόσημο» θεωρείται η μεγάλη -δαπανηρή- επένδυση και εμπλοκή του ΠΛΑΙΣΙΟ στην αγορά των οικιακών συσκευών, η αξία της οποίας στη χώρα μας τοποθετείται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Για το 2019 η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Το 2019 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε μικρή μείωση κατά 10,3% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA, στα 8,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του λειτουργικού κόστους για την είσοδο στη νέα προϊοντική κατηγορία και την έναρξη λειτουργίας/ανακαίνιση καταστημάτων.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 3 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη μετά τους φόρους μειώθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανέρχονται σε 17,3 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε 39,2 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 93,4 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here