Σήμα κινδύνου εκπέμπουν για πρόωρη αναζωπύρωση κρουσμάτων του SARS-COV-2 Έλληνες επιστήμονες του ΑΠΘ και ξένοι συνεργάτες τους που ανέπτυξαν υπολογιστικό εργαλείο με μοντέλο διασποράς της επιδημίας στην χώρα μας.

Μελετώντας τα δεδομένα των τελευταίων ημερών και με βάση την είσοδο του ίδιου αριθμού φορέων που υπολογίζεται κατά μέσο όρο 50 φορείς ημερησίως, παρά τη μείωση της μεταδοτικότητας λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και της επίδρασης της θερμοκρασίας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υγρασίας, εκτιμάται ότι μπορεί να σημειωθεί σημαντική αύξηση των κρουσμάτων από τα τέλη Ιουλίου.

Ρυθμός μεταβολής των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, των κρουσμάτων σύμφωνα με την πρόβλεψη του μοντέλου και της διασποράς στην κοινότητα.

Οι ερευνητές

Συγκεκριμένα, το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και η ομάδα HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) μελετούν την διασπορά του SARS-COV-2 στην χώρα μας και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων.

Η μελέτη πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Προηγμένων Σπουδών στην Παβία και την Πίζα της Ιταλίας.

Επιδίωξη του καθηγητή, Διευθυντή Τομέα Τεχνολογιών του εργαστηρίου, Δημοσθένη Σαρηγιάννη και των συνεργατών είναι η ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου διαχείρισης του κινδύνου στη δημόσια υγεία από τον COVID-19. Σε αυτό περιλαμβάνεται ένα μοντέλο διασποράς της επιδημίας, το οποίο αποτελεί εξέλιξη των πιο προηγμένων υπαρχόντων μοντέλων SEIR.

Ακόμη, προσμετράται «η δυναμική της διάδοσης που έχουν μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις όπως η εφαρμογή τεστ ανίχνευσης του ιού στον γενικό πληθυσμό ή σε στοχευμένες υπο-ομάδες πληθυσμού και τα μέτρα περιορισμού του πληθυσμού, στην εξέλιξη της διασποράς (περιγράφεται ως διαμέρισμα X) και την τελική εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου στον πληθυσμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ερευνώνται πολλαπλές καταστάσεις του πληθυσμού, καλύπτοντας πολλά ενδεχόμενα του εκτεθειμένου στον COVID-19 πληθυσμού «με βάση την τυπολογία και σοβαρότητα των συμπτωμάτων της νόσου που αυτός παρουσιάζει (μοντέλο multi-state SEIR-X, ή SEIR-Xms.

Οι επιστήμονες λαμβάνουν υπόψη τους τις ημερήσιες μετεωρολογικές συνθήκες και το ιϊκό φορτίο των κρουσμάτων στα διάφορα στάδια εκδήλωσης της νόσου.  Στο εγχείρημά τους έχουν υπολογιστεί «χρονοσειρές προηγουμένων ετών όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και κάνοντας την αντίστοιχη προβολή για το έτος 2020», (άνοδος της θερμοκρασίας, αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη μεταβολή της υγρασίας).

Ελπιδοφόρο είναι ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ενδεχομένως να αντισταθμίσουν την πιθανή αύξηση του Rt λόγω της άρσης των μέτρων «και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ήδη στη φάση αποδρομής της καμπύλης μεταδοτικότητας».

Μεταβολή της μεταδοτικότητας και του Rt κατά τη διάρκεια του έτους 2020, για τα ισχύοντα μέτρα και τις υπάρχουσες ροές ασυμπτωματικών/προσυμπτωματικών τουριστών.

Εκτιμήσεις

Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να σχηματίζουν εικόνα για τη ροή των ασυμπτωματικών/προσυμπτωματικών τουριστών και επισημαίνουν  ότι «στην προσυμπτωματική φάση, παρατηρείται και η υψηλότερη μεταδοτικότητα, γι’ αυτό και είναι καίριας σημασίας ο εντοπισμός αυτών των φορέων της νόσου κατά την είσοδο τους στη χώρα και η απομόνωση τους».

Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι «τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αυξητική τάση νέων κρουσμάτων, που κυρίως οφείλονται σε φορείς προερχόμενους από το εξωτερικό».

Οι ερευνητές εξηγούν ότι «για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της διασποράς στην κοινότητα, έχει υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων (πέρα των καταγεγραμμένων) στην κοινότητα». Για τον σκοπό αυτό , «ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πολλαπλασιάστηκε με ένα συντελεστή, ο οποίος με βάση τα αποτελέσματα διεθνούς μελέτης που λαμβάνει υπόψη τη θνησιμότητα του ιού (περίπου 1.4%) και τη χρονική υστέρηση μεταξύ μετάδοσης και θανάτου (περίπου 13 ημέρες), για την Ελλάδα έχει προσδιοριστεί να κυμαίνεται μεταξύ 8.5 (για τις πρώτες ημέρες που επιβεβαιώθηκαν κρούσματα) έως 3.8 (για τις τελευταίες ημέρες όπου έχει περιορισθεί η διασπορά και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι έλεγχοι). Για αντιπαραβολή, ο αντίστοιχος συντελεστής στην Ιταλία τις πρώτες μέρες εκδήλωσης του φαινομένου ήταν ίσος με 16».

Χρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων περιστατικών όπως αποτυπώνονται από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, και όπως έχουν προβλεφθεί από το μοντέλο, καθώς και ο πραγματικός αριθμός και η πρόβλεψη για το συνολικό αριθμό των θανάτων, καθώς και η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Η ομάδα του ΑΠΘ προτείνει:

  • τήρηση των βασικών μέτρων προστασίας
  • έλεγχος των τουριστών που θα εισέρχονται στη χώρα,
  • συνέχιση των ελέγχων στον πληθυσμό,
  • εντοπισμός τοπικών εστιών διάδοσης,
  • στοχευμένες παρεμβάσεις περιορισμού,
  • ιχνηλάτιση των επαφών για αποφυγή περαιτέρω διάδοσης.

Χρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων περιστατικών όπως αποτυπώνονται από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, και όπως έχουν προβλεφθεί από το μοντέλο, καθώς και ο πραγματικός αριθμός και η πρόβλεψη για το συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι τέλος του έτους, με βάση τις υπάρχουσες ροές ασυμπτωματικών/προσυμπτωματικών τουριστών και εάν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού της ροής των φορέων (~50 ανά ημέρα) και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πηγή: virus.com.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here