Μικρή μεν, συνεχώς αυξανόμενη δε είναι η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Το τοπίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας σκιαγραφεί μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλου της ICAP, με αφορμή “Leading Women in Business”, που έχει ως αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία.

Η μελέτη εστιάζει στα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά 34.473 επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2017.

Β. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες: Στο παραπάνω σύνολο (34.473) περιλαμβάνονται 8.577 εταιρείες οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος ή Διαχειρίστρια).

Γ. Top 500 LWiB: Αναφέρεται στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2017 – 2018 οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση. Οι εταιρείες αυτές προέκυψαν από το δείγμα των (παραπάνω) 8.577 εταιρειών.

Από ένα δείγμα 34.473 επιχειρήσεων, που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ICAP, από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2017 – 2018, διαπιστώθηκε ότι οι 8.577 εταιρείες διευθύνονται από γυναίκες-στελέχη. Το ποσοστό διείσδυσης λοιπόν της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανήλθε σε 24,9% το 2019 και εμφανίζεται σαφώς αυξημένο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Απαιτούνται περισσότερα κίνητρα για να αυξηθεί η διείσδυση των γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί διαχρονικά, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα και να προσφέρουν κίνητρα, ώστε να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος των γυναικών προς την “επιχειρηματική δραστηριοποίηση”.

Τα νησιά Ιονίου (29,7%) και Κρήτης (26,5%) συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα μερίδια και παρατηρείται ότι αφορούν κατά βάση τουριστικές περιοχές της χώρας μας, γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με τον τουριστικό κλάδο.

Αναλύοντας και συγκρίνοντας τα οικονομικά στοιχεία των 8,5 χιλ. που διοικούνται από γυναίκες, με τα αντίστοιχα ενός συνόλου 34 χιλ. εταιρειών προέκυψε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,

  • οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες εμφανίζουν αρκετά καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.

Από αυτό συμπεραίνεται ότι οι γυναίκες ανώτατα – στελέχη διακρίνονται για την αποτελεσματική διοίκησή τους, καθώς και για την καλύτερη διαχείριση του κόστους των εταιρειών που διοικούν».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here