Μετά από 23 χρόνια εντυπωσιακής πορείας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οικογένεια Γεράρδου πήρε την απόφαση να ανακτήσει την πλήρη κυριότητα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers και να βγει από το χρηματιστηριακό ταμπλό.

Γιώργος και Κώστας Γεράρδος ελέγχουν συνολικά το 82,18% του μετοχικού κεφαλαίων και των δικαιωμάτων ψήφου.

Για την απόφαση σοκ επικαλούνται την ρηχή ελληνική κεφαλαιαγορά και τις χαμηλές αποτιμήσεις που αυτή προσφέρει παρά τα διαρκώς θετικά υψηλά αποτελέσματα.

Η έκθεση αποτίμησης την οποία συνέταξε η Euroxx Χρηματιστηριακή και η οποία συνοδεύει την δημόσια πρόταση της οικογένειας Γεράρδου τοποθετεί το προσφερόμενο τίμημα στα 4,58 ευρώ ανά μετοχή όταν η τρέχουσα τιμή της Πλαίσιο στο ΧΑ είναι 3,15 ευρώ.

  • Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αξίζει σήμερα στο Χρηματιστήριο μόλις 70 εκατ. ευρώ όταν τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στις 30 Ιουνίου ήταν οριακά πάνω απ’ τα 100 εκατ. ευρώ!

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υποβληθεί προς έγκριση το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου αμέσως μετά την έγκριση του.

Για να συγκεντρώσει το 100% των μετοχών της εταιρείας, η οικογένεια Γεράρδου θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 18 εκατ. ευρώ… 
Γιώργος και Κώστας Γεράρδος, σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωσή της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here