Η τιμή έχει συμφωνηθεί και οι χρηματιστηριακές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εμφάνιση άλλης ανταγωνιστικής προσφοράς που να ξεπερνά τα 93,5 εκατ. Ευρώ που θα διαθέσει η διοίκηση της Eurobank στο ΤΧΣ για τη διαδικασία “Share Buy‐back by Bank“.

Σε λίγη ώρα, πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, θα ανακοινωθεί επισήμως, η απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διαθέσει το 1,4% των μετοχών της Eurobank, στην ίδια την τράπεζα.

Τα 52 εκατ. μετοχές της Eurobank θα ακυρωθούν ώστε να δοθεί μια έμμεση ενίσχυση στους υπόλοιπους μετόχους. 

Το επόμενο ερώτημα είναι ότι -αφού ακόμη δεν έχει πάρει έγκριση για διανομή μερίσματος- πως θα διαθέσει η διοίκηση της Eurobank την αυξημένη διαθέσιμη ρευστότητα.

 Στην αγορά πιστεύουν ότι θα υπάρξει απόφαση για κάποιου είδους εξαγορά…

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, στην τιμή των €1,80 ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος €93,7 εκατ.

 

Μετά την πλήρη διάθεση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Eurobank, η Eurobank και η εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε., δεν θα υπόκεινται πλέον στον νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.

 

Με αφορμή την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank, o κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

  • «Η επιτυχής επαναγορά του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank είναι ένα ορόσημο για την Τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Η Eurobank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο.
  • Σε όλο τον πολυετή κύκλο της εγχώριας δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Ταμείο δεν λειτούργησε μόνο ως μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Είχαμε μια μακρά, ουσιαστική συνεργασία σε όλες τις φάσεις, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
  • Στη Διοίκηση και τους εργαζομένους του βρήκαμε έναν στρατηγικό εταίρο που επένδυσε στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της και συνεισέφερε με εμπειρία και τεχνογνωσία στο όραμα του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της Τράπεζας.
  • Τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και τη συνεισφορά τους στην ολική ανάκαμψη του οργανισμού μας, όπως ευχαριστώ και τους ανθρώπους της Eurobank για τις άοκνες προσπάθειές τους, συχνά μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον.
  • Σήμερα, η Eurobank είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά τον απώτερο σκοπό της:  Να δημιουργεί αξία για όλους και να προωθεί την κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ευημερία παντού όπου δραστηριοποιούμαστε και προπάντων, στην Ελλάδα, στηρίζοντας τη σταθερή πορεία της χώρας στο δρόμο της ανάπτυξης». 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενήργησε το ΤΧΣ, είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr).

 

Η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ενήργησε