Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2023 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2023 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ενοποιημένη βάση:

-O κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 37,7%, ανερχόμενος στο ποσό των 57.722 χιλ. ευρώ. -Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36,7%, στα 17.673 χιλ. ευρώ.

-Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,4%, στα 7.151 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40,4%, στα 6.130 χιλ. ευρώ.

Το 2023 η Εταιρεία πέτυχε ιστορικό ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας, επιταχύνοντας το ρυθμό ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της. Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σημαντικών πόρων σε δράσεις Ε&Α στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρήση 2022 (τάξης 1,5 Μ ευρώ) με στόχο να μπει σε νέες περιοχές, να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες, να σχεδιάσει νέες λύσεις και εφαρμογές και να απευθυνθεί σε καινούργιες αγορές , τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 33 άτομα (21% YoY), ιδιαίτερα σε τομείς που η Εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια: cloud services, DevOps & Automation, Αnalytics & AI, Αdvanced Οbservability. Επίσης, ενισχύθηκε περαιτέρω το cross-functional τμήμα για το Δημόσιο, που δημιουργήθηκε την προηγούμενη χρήση 2022.

Μέσα στο 2023, η Εταιρεία διεύρυνε το πελατολόγιο της στον ιδιωτικό τομέα, και επέκτεινε την συνεργασία της με υφιστάμενους πελάτες σε νέους τομείς. Επίσης κέρδισε διαγωνισμούς ή και αναθέσεις έργων από Δημόσιους φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, την Περιφέρεια Αττικής, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Υπουργείο Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως υπεργολάβος στην εκτέλεση διαφόρων άλλων έργων.

Αξίζει να σημειωθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της Εταιρείας στην περιοχή του Observability, Enterprise Service Management & Digital Workflows. Οι επιχειρηματικές συνεργασίες με τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού αυτού του χώρου (OpenText, ServiceNow, Dynatrace), η πολυετής εμπειρία και η μεγάλη και άρτια εκπαιδευμένη ομάδα συμβούλων μηχανικών μας που συνεχώς επεκτείνεται και, κυρίως, οι επιτυχείς υλοποιήσεις έργων σε πληθώρα μεγάλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας εξασφαλίζουν σημαντικό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Το 2023 ήταν μια χρονιά που πολλοί από τους πελάτες της υιοθέτησαν, με τη βοήθεια των ανθρώπων της εταιρείας πρακτικές DevOps & Automation σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα. Τέτοια έργα περιλάμβαναν αυτοματισμούς στις περιοχές του Infrastructure as Code (IaC), continuous functional, security & performance testing/monitoring ενσωματωμένα στα DevOps pipelines, καθώς και automated cloud provisioning & self-service. Οι λύσεις DevOps & Automation που παρέχουμε έρχονται να συμπληρώσουν και να διασυνδέσουν πολλές από τις λύσεις που η Εταιρεία παρέχει σε άλλες περιοχές, όντας ο συνδετικός κρίκος που αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες και εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη και συνεχή παραγωγή αξίας (μέσω ψηφιακών υπηρεσιών) στους οργανισμούς που τις υιοθετούν.

Τέλος, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/1/2024, η Εταιρεία ετοιμάζεται να αιτηθεί την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι σχετικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι, οικονομικός και νομικός, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ