Η Mermeren Kombinat AD Prilep (Mermeren) πληροφορήθηκε ότι η Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα – Γρανίτες, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου για την εξαγορά μετοχικών εταιρειών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σκοπεύει να υποβάλει δημόσια προσφορά εξαγοράς για όλες τις κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που εκδόθηκαν από την Mermeren.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της εξαγοράς 100% των μετοχικών συμφερόντων της DOLIT INVESTMENTS από τον Χριστόφορο Παυλίδη, σηματοδοτώντας την επανάκτηση όλων των εταιρειών του ομίλου.