Παράταση δόθηκε για τον διαγωνισμό που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση του Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ με το γεγονός ότι προστέθηκε ένας ακόμη γύρος υποβολής σχολίων στο σχέδιο της Σύμβασης Μίσθωσης του ακινήτου και για τον λόγο αυτό ήταν επιτακτική  η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Πλέον η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η 16η Ιανουαρίου 2023.

Ο διαγωνισμός και το νέο χρονοδιάγραμμα

Ο διαγωνισμός αφορά τη μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, με σκοπό την αξιοποίησή του με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις που προβλέπει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που αναμένεται να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα σύντομα.

Το προς αξιοποίηση ακίνητο έχει έκταση 589,4 στρεμμάτων και περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση αθλημάτων ιππασίας.

Ενδείκνυται για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που έχει εκπονηθεί, ορίζεται περιοχή με υποχρεωτική τη χρήση αθλητικής ιππασίας. Στο υπόλοιπο ακίνητο επιτρέπονται αθλητικές και ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις με συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το Ταμείο με τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ακινήτου μισθώνει στην Ανάδοχο Εταιρεία το Ακίνητο έναντι Μισθώματος και για χρονικό διάστημα 40 ετών. Το Ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και στο πλαίσιο των όρων του ΕΣΧΑΔΑ και του ΠΔ, που πρόκειται να εκδοθεί και το οποίο θα κυρώνει το εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση και με βάση τα παρακάτω στάδια:

14/07/2022 Έναρξη Διαγωνισμού – Ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com).
05/08/2022 Έναρξη λειτουργίας VDR
01/09/2022 Ημερομηνία έναρξης επισκέψεων στο Ακίνητο
16/09/2022 Ανάρτηση στο VDR του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
17/10/2022 Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
21/11/2022 Ανάρτηση στο VDR του α’ Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
30/11/2022 Καταληκτική ημερομηνία β’ φάσης σχολίων του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
12/12/2022 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον Διαγωνισμό
16/12/2022 Ανάρτηση στο VDR του επιτοκίου προεξόφλησης “R”, όπως θα καθοριστεί από ανεξάρτητο αποτιμητή
19/12/2022 Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης β’ Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης
28/12/2022 Καταληκτική ημερομηνία επισκέψεων στο Ακίνητο
10/1/2023 Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης στοιχείων στο VDR
16/1/2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς για το Ακίνητο

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here