Πλούσια στοιχεία για την εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς το 2020, μιας χρονιάς που είχε στο επίκεντρο την πανδημία και τις συνέπειες της σε όλο το φάσμα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχει η Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ. Μεταξύ άλλων, αναλύονται στοιχεία και τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αποτυπώνονται δράσεις και ειδικές μελέτες της ΕΑΕΕ το 2020. Αναφορικά με την πορεία του κλάδου σε επίπεδο εργασιών:

Παραγωγή Ασφαλίστρων

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020) καταγράφεται μειωμένη σε σχέση με το 2019 κατά 3,7%. Το 2020 οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν μείωση κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,4%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ασφάλιση αυτοκινήτων (αστική ευθύνη οχημάτων και συμπληρωματικές καλύψεις) κατέγραψε μείωση κατά 4,1%, ενώ οι λοιποί κλάδοι πλην αυτοκινήτων αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 4,3%.

Αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ιδία κράτηση (δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.337 εκατ. € ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 806 εκατ. €. Επομένως το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της αντίστοιχης μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 2.143 εκατ. €.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 651 εκατ. € ενώ η μεταβολή των προβλέψεων ήταν 26 εκατ. €. Επομένως για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 677 εκατ. €.

Συνολικά λοιπόν, σε ότι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2.820 εκατ. € για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης.

Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (συνήθως του εξωτερικού), για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Οικονομικά Μεγέθη

Το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων φτάνει τα 19,3 δισ. €, ενώ οι Επενδύσεις τα 15,9 δισ. €. Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια ήταν 4,2 δισ. € και οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις συνολικά αθροίζουν στα 13,1 δισ. €

Όσον αφορά την φερεγγυότητα του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, η αγορά υπερκαλύπτει την συνολική απαίτηση κεφαλαίων:

-Ίδια κεφάλαια 3,3 δισ. €
-SCR 1,9 δισ. €
-MCR 0,7 δισ. €

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Πιο ισχυρή και αξιόπιστη η αγορά παρά τις δυσκολίες του 2020

Το 2020 ήταν μία χρονιά πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Μια χρονιά που ανέτρεψε τη ροή των εξελίξεων και όλες τις προβλέψεις. Η ασφαλιστική αγορά είναι εξοικειωμένη με το απρόβλεπτο και απροσδόκητο και διαθέτει τη νοοτροπία, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις αλλαγές. Και το απέδειξε. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των περιορισμών για τον έλεγχο της εξάπλωσής της, η ελληνική οικονομία το 2020 παρουσίασε ύφεση που κινείται κοντά στο 10%. Την ίδια χρονιά η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα ναι μεν έκλεισε με μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων, όμως η μείωση αυτή (-3,7%) δεν ήταν δραματική. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν την αξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το διατηρούν παρά τις δυσκολίες.

Η ανταπόκριση της αγοράς στις προκλήσεις της πανδημίας ήταν άμεση σε όλα τα επίπεδα. Ενεργοποιώντας επιχειρησιακά σχέδια και εφαρμόζοντας την τηλεργασία με πολύ μεγάλο ποσοστό οι εταιρίες παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία εξυπηρετώντας τους ασφαλισμένους. Κεντρικά, μέσω της ΕΑΕΕ ενισχύσαμε τον ΕΟΔΥ. Επιπλέον πολλά μέλη μας συνέβαλαν και μεμονωμένα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με χορηγίες, δωρεές κ.ά. Εξηγήσαμε τι καλύπτουν τα συμβόλαια στην πανδημία και καλύψαμε τους ασφαλισμένους μας. Προχωρήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των εταιριών.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να επιδιώκουμε με επιμονή και σθένος τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία, διάφορους φορείς, ελληνικούς και ξένους και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του αυστηρότατου θεσμικού πλαισίου και της εποπτείας. Και βέβαια να καταβάλλουμε αποζημιώσεις που φθάνουν τα €2,2 δισ.

Παρά το δύσκολο 2020 η ελληνική ασφαλιστική αγορά ξεκινά το 2021 πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη και πιο δυνατή από ποτέ. Είμαστε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής με €17 δισ., μεγάλος εργοδότης και αξιόπιστος συνεργάτης της Πολιτείας. Είμαστε εδώ, μπορούμε και επιβάλλεται πλέον να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσουμε στους πολίτες και στο Κράτος λύσεις με έμφαση στους τομείς των συντάξεων, της υγείας και των φυσικών καταστροφών

διαβάστε αναλυτικά εδώ την Ετήσια Έκθεση 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here