Σε νέα επένδυση που αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος και κατοικιών προχώρησε η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ με την εξαγορά του 40% των μετοχών της εταιρείας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Ανώνυμη Εταιρεία έναντι τιμήματος 3,472 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΠ Χανίων έχει στην κατοχή της δύο οικόπεδα σε προνομιακή περιοχή στα Χανιά της Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 11,4 χιλ. τ.μ. Το υπόλοιπο 60% της προαναφερόμενης εταιρείας ανήκει στην DIMAND και η συνολική επένδυση θα είναι της τάξεως των 55 εκατ. ευρώ (κατασκευή και αγορά γης). Σύμφωνα με την έκθεση της χρηματοοικονομικής θέσης της ΠΑΝΓΑΙΑ για το α’ τρίμηνο του 2019 η αξία των επενδύσεών της σε ακίνητα διαμορφώθηκε σε 1.808,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.779,4 εκατ. στο τέλος του 2018.

Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 8,4% στα 33,075 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό της αποτέλεσμα (κέρδη μετά φόρων) υπερδιπλασιάστηκε στα 26,481 εκατ. ευρώ έναντι 8,747 εκατ. ευρώ. Κατά το εξεταζόμενο διάστημα τα λειτουργικά κέρδη της ΑΕΕΑΠ ήταν 40,248 εκατ. ευρώ έναντι 17,030 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων 36,487 εκατ. έναντι 11.725 εκατ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 296,257 εκατ. ευρώ έναντι 111,859 εκατ. και οι βραχυπρόθεσμες σε 437,367 εκατ. έναντι 448,280 εκατ. ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 151,014 εκατ. ευρώ έναντι 85,603 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here