Δύο μέρες πριν την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, η Christine Lagarde έσπευσε να στείλει το δικό της μήνυμα: Έρχονται υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και οι ηγέτες πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υιοθέτησε νέα προσωρινά μέτρα για να περιορίσει τον αντίκτυπο πιθανών υποβαθμίσεων στη διαθεσιμότητα ενεχύρων (collateral). Προφανώς η σκέψη όλων στρέφεται στην Ιταλία και τον κίνδυνο να χάσει την σημερινή αξιολόγηση «επενδυτικής βαθμίδας».

Η απόφαση της ΕΚΤ συμπληρώνει το ευρύτερο πακέτο με τη χαλάρωση των κανονισμών για τα ενέχυρα που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου. Συνολικά, τα μέτρα αυτά έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή στοιχεία ενεργητικού για να χρησιμοποιήσουν ως ενέχυρα στο ευρωσύστημα για τη λήψη ρευστότητας και να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση στην οικονομία της ευρωζώνης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει εξαίρεση όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στοιχείων ενεργητικού και των εκδοτών τους που κάλυπταν τα κριτήρια ελάχιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης στις 7 Απριλίου σε περίπτωση που υποβαθμιστεί η αξιολόγηση τους από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους (σ.σ. Moody’s, Fitch, S&P,DBRS) και εφόσον παραμένει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

  • Με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σαν στόχο να αποφύγει μια δυνητική προκυκλική δυναμική, διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ενέχυρα, το οποίο είναι κρίσιμο για να παρέχουν οι τράπεζες πίστωση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Aναλυτικά, η ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

*Tα στοιχεία ενεργητικού και οι εκδότες τους που πληρούσαν τα κριτήρια ελάχιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ενεχύρων στις 7 Απριλίου του 2020 (BBB- για όλα τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός των τιτλοποιημένων δανείων) θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμα σε περίπτωση υποβαθμίσεων, εφόσον η αξιολόγηση τους παραμένει στο επίπεδο ή πάνω από το επίπεδο του ΒΒ. Αυτό διασφαλίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και οι εκδότες τους που βρίσκονταν στην επενδυτική βαθμίδα όταν το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε το πακέτο χαλάρωσης των κανονισμών για τα ενέχυρα παραμένουν επιλέξιμα ακόμα και αν η πιστοληπτική τους αξιολόγηση υποβαθμιστεί δύο μονάδες χαμηλότερα από το σημερινό ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο.

*Για να μπορούν να υπαχθούν στην εξαίρεση, τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των ενεχύρων

*Οι μελλοντικές εκδόσεις από εκδότες που έχουν υπαχθεί στην εξαίρεση θα είναι επίσης επιλέξιμες εφόσον πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας

*Τα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών που θεωρούνται ως τώρα επιλέξιμα θα υπαχθούν και αυτά στην εξαίρεση, με τους ίδιους όρους.

*Τα τιτλοποιημένα δάνεια (ABS) που θεωρούνται ως τώρα επιλέξιμα και για τα οποία στο υπάρχον πλαίσιο το ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης είναι το Α- θα υπαχθούν στην εξαίρεση εφόσον η αξιολόγηση τους παραμείνει πάνω από το ΒΒ+

*Τα στοιχεία ενεργητικού που η πιστοληπτική τους αξιολόγηση δεν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια θα υπόκεινται σε κούρεμα μα βάση την αξιολόγησή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here