Μέρα-σταθμός για την ιστορία της Παγκρήτιας Τράπεζας ήταν η Κυριακή 28 Ιουνίου, όταν η γενική συνέλευση των μελών της ψήφισε τον μετασχηματισμό της από Συνεταιριστική Τράπεζα σε Ανώνυμη Εταιρεία.

«Στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατηγικός επενδυτής της τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας.

Σε μια περίοδο δύσκολη για την οικονομία της χώρας, της Κρήτης, ενός νησιού που συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό, η τράπεζα, με ευέλικτη εταιρική μορφή και τεχνογνωσία, είναι προετοιμασμένη να στηρίξει ενεργά τους πελάτες της και τη συνολικότερη προσπάθεια να οδηγηθεί η οικονομία σε ανάκαμψη.

Κατεξοχήν μηχανισμός χορήγησης ρευστότητας στην επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία, ο τραπεζικός κλάδος λειτουργεί στη χώρα μας, πολύ πριν την κρίση λόγω Covid-19, με ρυθμό που δεν συμβάλλει επαρκώς στην ανάταξή της.

Λίγο έως πολύ, είναι γνωστά τα ζητήματα και οι συνέπειες της φειδωλής πιστωτικής επέκτασης, και είναι προφανές πως ο κλάδος χρειάζεται όλες τις δυνάμεις που θα μπορούσαν να συστρατευθούν, να ενισχύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να επανακαθορίσουν τη θέση του ως «καρδιά» της εθνικής οικονομίας.

Για αυτό, ο μετασχηματισμός της Παγκρήτιας, 26 χρόνια μετά τη λειτουργία της –αρχικά ως πιστωτικό ίδρυμα του Νομού Ηρακλείου, στη συνέχεια κατάφερε να μεγεθυνθεί, αποτελώντας μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας χρήσιμη και απαραίτητη για την ανάπτυξη της Κρήτης–, θα οδηγούσε σε ένα επόμενο στάδιο, αυτό της τραπεζικής ολοκλήρωσης.

Από τον Ιανουάριο του 2017, η Lyktos Participations συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια μέσω κεφαλαιακής εισφοράς σε ΑΜΚ. Ήταν το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς όταν η Παγκρήτια ήταν η πρώτη από το εγχώριο banking (συστημικό και μη) που αποπλήρωσε τις υποχρεώσεις/ανοίγματα προς τον μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA), γεγονός που της έδωσε συγκριτικό πλεονέκτημα στο να λειτουργήσει με liquidity της ελεύθερης αγοράς.

Με σταθερή αύξηση των καταθέσεών της (στο 1,3 δισ., στο τέλος του 2019), σύνολο ενεργητικού 1,65 δισ., χορηγήσεις 1,48 δισ., «γράφει» κερδοφορία προ φόρων στα 6,3 εκατ. ευρώ. Με συσσωρευμένες προβλέψεις στα 339,99 εκατ. και δείκτη καθυστερήσεων (άνω των 90 ημερών) σε 46,47%, η Παγκρήτια είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει αποτελεσματικά με το ξέσπασμα της πανδημίας και την επιβολή του lockdown: πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων που παρείχε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, ενεργότατη συμμετοχή σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα υποστήριξης της δοκιμαζόμενης επιχειρηματικότητας, συμμετείχε στα πρότζεκτ τόσο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας όσο και στις υπόλοιπες πρόνοιες που ενεργοποιήθηκαν με εγγύηση του Δημοσίου, λόγω κορωνοϊού.

Είναι ενδεικτικό το ότι συμμετείχε στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και στο Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας, εγκρίνοντας περισσότερα από 225 δάνεια σε κρητικές επιχειρήσεις, ενώ στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας κάλυψε άμεσα τον διαθέσιμο αριθμό δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ. Το ύψος των κεφαλαίων έφθασε στα συνολικά 29,5 εκατ., αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.

Είναι προφανές πως η Παγκρήτια Τράπεζα ΑΕ πληροί, πλέον, τα εχέγγυα για να επεκταθεί σε υπηρεσίες Treasury και Χρηματοοικονομικών Αγορών, Leasing, Factoring, Transaction Banking, παρέχοντας στους πελάτες/καταθέτες της σημαντικές διεξόδους, που δεν είχαν στη διάθεσή τους μέχρι πρόσφατα.

Για τη διοίκηση της τράπεζας ο στόχος είναι διττός: διεύρυνση των πηγών εσόδων, βελτίωση των εποπτικών δεικτών (σε επίπεδο κεφαλαίου και σταθμισμένου ενεργητικού) για τον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών, και για την προσεχή τριετία ο διπλασιασμός του ενεργητικού (μέσω της αύξησης των χορηγήσεων), στην επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές (και μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων), στην πλήρη εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Παγκρήτιας.

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 07/07/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here