Τις στρατηγικές επιλογές του σχετικά με τη συμμετοχή του στην Telekom Romania και την Telekom Romania Mobile, μεταξύ  των  οποίων  και  την  πώληση  των  εν  λόγω  συμμετοχών,  διερευνά ο ΟΤΕ και  στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται  σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.

Όπως αναφέρει ο OΤΕ, σε απάντηση της από 19-08-2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με αιτούμενη πληροφόρηση, ανακοινώνει τα εξής:

1. Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται σε σύναψη προκαταρκτικής συμφωνίας για την απόκτηση του κλάδου σταθερής τηλεφωνίας της Telekom Romania μεταξύ της Orange και του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, ο OΤΕ δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τυχόν συμφωνίες άλλων εταιρειών με κρατικούς φορείς σχετικά με τη συμμετοχή του Ρουμανικού Δημοσίου στην Telekom Romania.

Σημειώνουμε επίσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πως ο OΤΕ διερευνά στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή του στην Telekom Romania και την Telekom Romania Mobile, μεταξύ των οποίων και την πώληση των εν λόγω συμμετοχών, και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.

2. Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here