Η τράπεζα Optima bank A.E. κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 9 Οκτωβρίου 2023, ανακοινώνει ότι τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, προέβησαν σε συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Τράπεζας ως ακολούθως:

− Απόκτηση μετοχών της Τράπεζας μέσω συμμετοχής στη διάθεση νέων μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/379/18.04.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. που διεξήχθη μεταξύ 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2023:

– Απόκτηση μετοχών της Τράπεζας λόγω δωρεάν διάθεσης (stock awards) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018 που πραγματοποιήθηκε στις 27.7.2023:

Ως ημερομηνία συναλλαγής για τη διενέργεια των παραπάνω γνωστοποιήσεων λογίζεται η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 ήτοι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 73.694.142 μετοχών (παλαιών πλέον των νέων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) της Τράπεζας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

− Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί μετοχών της Τράπεζας εντός του πλαισίου διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως εξής:

Οι ανωτέρω αναφερθέντες υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών τους με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Τράπεζας, ως πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ