Η GEP, η κορυφαία εταιρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την πιστοποίησή της ως “Great Place to Work”, για την κατηγορία  50-250 εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει ένα ευχάριστο, ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους της.

Η πιστοποίηση “Great Place to Work” αντικατοπτρίζει την προσήλωση της GEP στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της και τη δημιουργία μιας θετικής εργασιακής κουλτούρας που προάγει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την επαγγελματική ανέλιξη και την ευεξία των εργαζομένων της. Μέσω της δέσμευσής της για δημιουργία ενός υγιούς και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος εργασίας, η GEP αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη διάσταση αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων της και κύριος παράγοντας εμπέδωσης μιας κουλτούρας υγείας, ασφάλειας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο.

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου GEP, Γιώργος Λαμπρινός, δήλωσε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που λαμβάνουμε αυτήν την πιστοποίηση ως Great Place to Work. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της GEP γι’ αυτή την αναγνώριση που μας γεμίζει ικανοποίηση, εμπιστοσύνη κι αισιοδοξία, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο τον σημαντικό ρόλο των ανθρώπων μας στην επίτευξη των στόχων καθώς και στην επιτυχημένη πορεία μας ως Οργανισμός. Με αδιαπραγμάτευτο σεβασμό προς τον εργαζόμενο, εφαρμόζουμε όλες τις ενδεδειγμένες πρακτικές που ενθαρρύνουν το ομαδικό πνεύμα, την ανοικτή επικοινωνία, την ατομική ελευθερία και την ψυχική υγεία, μέσα από ένα κλίμα που αναδεικνύει τις μοναδικές δεξιότητες του καθενός και την αναγνώριση της συμβολής του στις διακρίσεις της εταιρίας. 

Η Φωτεινή Καλαντζή, Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου GEP δήλωσε σχετικά: «Επενδύουμε καθημερινά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας και στην αυτοπραγμάτωσή τους μέσα από την εργασία τους, ώστε να αισθάνονται πόσο σημαντικοί είναι με την καθημερινή τους συνεισφορά στο όραμα της εταιρίας. Η πιστοποίηση αυτή μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και τιμή και παράλληλα αντικατοπτρίζει την αφοσίωση της εταιρίας στη διαμόρφωση και εδραίωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας που παρέχει ίσες ευκαιρίες και κίνητρα σε όλους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, όπου ο κάθε ένας είναι ο εαυτός του. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας και δεσμευόμαστε για τη διατήρηση του κλίματος εμπιστοσύνης και τη συστηματική καλλιέργεια ισχυρών δεσμών, βασικά συστατικά για την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη όλων.

Η GEP, έχει ακολουθήσει μία σημαντική πορεία ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, προωθώντας δράσεις και συνέργειες που προσδίδουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στους πελάτες της. H εταιρία συνεχίζει το αναπτυξιακό της πλάνο με αποφασιστικότητα και πίστη στο όραμά της, για διεύρυνση και εδραίωση μιας ισχυρής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Συγχρόνως, η GEP επιδιώκει την καινοτομία μέσα από πρακτικές και προγράμματα ανάπτυξης που δημιουργούν μια εμπειρία εργασίας που προάγει την έμπνευση, την αρμονία και τη δημιουργικότητα. Μέσω αυτής της προσέγγισης, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενθαρρυμένοι να αναπτύξουν νέες ιδέες, να αποκτήσουν διευρυμένες δεξιότητες και να συνεισφέρουν στην καινοτομία κι ευρύτερα στην πορεία ανάπτυξης της εταιρίας.