Η Eurohold Bulgaria AD είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και χρηματοοικονομικούς ομιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2022, εδραιώνοντας τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με την ενοποιημένη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για τη περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, τα συνολικά έσοδα τριπλασιάστηκαν σχεδόν σε ετήσια βάση στα 2,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υψηλό όλων των εποχών.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν σε 134,7 εκατ. ευρώ και 56,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες της Eurohold στον ενεργειακό κλάδο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη θυγατρική εταιρεία Electrohold, αντιστοιχούν στο 57% των συνολικών εσόδων και στα 3/4 περίπου των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, πριν από τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας και των ενδοομιλικών αποσβέσεων.

Το τελικό καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα της εν λόγω δραστηριότητας ανήλθε σε 37,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται ότι το τρέχον έτος είναι το πρώτο κατά το οποίο η Eurohold ενοποιεί πλήρως τα αποτελέσματα της Electrohold στις οικονομικές καταστάσεις της μετά την εξαγορά των βουλγαρικών θυγατρικών του τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ τον Ιούλιο του 2021.

Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της Eurohold, ενοποιημένες υπό τον όμιλο Euroins Insurance Group (EIG), αντιπροσώπευαν το 42,6% των συνολικών εσόδων και σχεδόν το 1/4 του EBITDA.

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της EIG αυξήθηκαν κατά 44,7% σε ετήσια βάση σε 614 εκατ. ευρώ.

Τα ακαθάριστα έσοδα της Eurohold από ασφαλιστικές εργασίες, στο σύνολό τους, αυξήθηκαν κατά 55% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 32,8 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητές της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Όλες οι θυγατρικές της EIG σημείωσαν ισχυρά αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2022.

Η Euroins Romania σημείωσε τριπλάσια ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους ασφάλισης εκτός αυτοκινήτων λόγω της αλλαγής στρατηγικής ανάπτυξης, της αυξημένης εστίασης στην ασφάλιση εκτός αυτοκινήτων και της σημαντικής επέκτασης της γκάμας προϊόντων της εταιρείας.

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε, επίσης, η Euroins Bulgaria, η οποία συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες του ομίλου υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε κράτη της ΕΕ (Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία κ.α.) αλλά και υπό καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

Ο όγκος ασφαλίστρων της βουλγαρικής μονάδας αυξήθηκε κατά 35% σε ετήσια βάση σε 175 εκατ. ευρώ.

Οι δύο ουκρανικές μονάδες της EIG σταθεροποίησαν τα αποτελέσματά τους παρά το εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ουκρανία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των δύο εταιρειών ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ το εξεταζόμενο διάστημα, έναντι 24 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Kiril Boshov, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurohold.
  • «Οι τρέχουσες γεωπολιτικές και, κατ’ επέκταση οικονομικές συνθήκες, συνθέτουν ένα περιβάλλον σοβαρών προκλήσεων για το σύνολο του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου.
  • Παρά τις δυσκολίες, είμαστε πεπεισμένοι ότι η αναπτυξιακή μας στρατηγική με επίκεντρο την Ενέργεια και η ευρεία γεωγραφική διαφοροποίηση των ασφαλιστικών μας δραστηριοτήτων, μάς επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον κίνδυνο και να προσθέτουμε αξία στους μετόχους μας.
  • Οι επιδόσεις μας από την αρχή του έτους υποδηλώνουν υψηλή παραγωγικότητα στους δύο κύριους κλάδους όπου δραστηριοποιούμαστε.
  • Παράλληλα, αναμένουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την EBRD, η οποία είναι μέτοχος μειοψηφίας στον ασφαλιστικό μας Όμιλο, καθώς μια νέα τέτοια επένδυση θα αυξήσει το κεφάλαιο της EIG ενισχύοντας περαιτέρω τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού μας ομίλου.
  • Οι τρέχουσες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης το 2023 είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές σε σύγκριση με το σύνολο της ΕΕ. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική μας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή»

 

σχολίασε ο Kiril Boshov, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurohold.

Ο Όμιλος Eurohold δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα από το 2014 αρχικά υπό καθεστώς ΕΠΥ και από το 2019 μέσω του Υποκαταστήματος της EUROINS AD.

Ο Διευθύνων της EUROINS Ελλάδος κ. Evgeny Svetoslavov Ignatov δήλωσε σχετικά:

  • «Είμαι πεπεισμένος ότι η EUROINS Ελλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των συνεργατών και των ασφαλισμένων της.
  • Το 2023 η EUROINS Ελλάδος θα επεκτείνει τη δραστηριότητα της σε νέους ασφαλιστικούς τομείς και ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα Ασφάλισης Κατοικίας και Προσωπικού Ατυχήματος θα τεθούν στη διάθεση των ασφαλισμένων.
  • Φροντίζουμε πάντα να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας σχεδιάζοντας καινοτόμα, ευέλικτα προϊόντα που τις ικανοποιούν με τον πληρέστερο τρόπο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες».

Η Eurohold Bulgaria AD είναι ένας κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας και της Βαρσοβίας.

Η Eurohold είναι ιδιοκτήτρια της Electrohold, ενός κορυφαίου ενεργειακού ομίλου στη Βουλγαρία με 40%στη διανομή ισχύος.

Η Electrohold απασχολεί 3000 υπαλλήλους και εξυπηρετεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια καταναλωτές στη χώρα.

Η Electrohold είναι νόμιμος διάδοχος της CEZ Bulgaria αφού η Eurohold, η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών στη Βουλγαρία, απέκτησε, μέσω της εξ ολοκλήρου ιδιόκτητης μονάδας της EEEC, την επιχείρηση του τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ στη χώρα.

Ο όμιλος Electrohold περιλαμβάνει 7 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι βασικές είναι:

ElectroDistribution Grid West (EDG West) – ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μεγαλύτερου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία (αυτό στη Δυτική Βουλγαρία με συνολικό μήκος δικτύου άνω των 58 000 χιλιομέτρων)·

Electrohold Sales – ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς πελάτες στη ρυθμιζόμενη αγορά, προμηθευτής έσχατης ανάγκης και αδειοδοτημένος έμπορος ηλεκτρικής ενέργειας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ελεύθερη αγορά.

Electrohold Trade – ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και χονδρέμπορος για μεγάλους εταιρικούς πελάτες στην ελεύθερη αγορά.

Η Eurohold κατέχει επίσης τον Ασφαλιστικό Όμιλο Euroins AD (EIG), έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή.

Η EIG παρέχει ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων, εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες σε 13 χώρες και απασχολεί πάνω από 3.000 υπαλλήλους.

www.eurohold.bg; www.eig.bg; www.electrohold.bg

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here