Την πιστοποίηση ACCA Approved Employer με τη διάκριση Trainee Development Platinum έλαβε ο όμιλος ‘Αβαξ. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση παρέχει αναγνώριση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού του ομίλου στη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση. Στον όμιλο ‘Αβαξ συγκεκριμένα πιστοποιείται πως οι «students», οι «affiliates» και τα «members», μέσα στον οργανισμό, έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ηθική και επάρκεια γνώσεων, ώστε να προσθέτουν αξία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον της επιχείρησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι καρπώνονται τα οφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος όπως η εξαίρεση που παρέχεται από την καταγραφή των αναγκαίων Practical Experience Requirements (PER), διαδικασία που απαιτείται ώστε ένας συμμετέχων στο πρόγραμμα να γίνει μέλος του ACCA. Παράλληλα, ως ACCA Approved Employer, η ‘Αβαξ έχει σημαντικό πλεονέκτημα στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και στην προσέλκυση στελεχών με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και γνώσεων λογιστικής και χρηματοοικονομικών.