Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση της Frigoglass, με νέα μητρική εταιρεία του νέου ομίλου την Frigo Debtco.

Σχολιάζοντας σχετικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Ομίλου Frigoglass Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Ομίλου Frigoglass ανέφερε:

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., τη διοικητική ομάδα και τους οικονομικούς μας εταίρους για την αμέριστη στήριξη και τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που κατέβαλαν καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, σε μία περίοδο προκλήσεων για τον Όμιλο. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, έχουμε σημαντικά ενισχύσει την οικονομική μας ευρωστία και ευελιξία. Στο μέλλον, η ανακεφαλαιοποιημένη μας δομή και η πρόσφατη έναρξη της παραγωγής στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία καταδεικνύει πως είμαστε σε ικανή θέση να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και να κεφαλαιοποιήσουμε μελλοντικές ευκαιρίες.”