Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συναλλαγή Mexico της Eurobank με την οποία η τράπεζα μεταβίβασε 95% των ομολογιών από μεικτό χαρτοφυλάκιο δανείων με μεσαία και χαμηλή σειρά κατάταξης και ανέθεσε τη διαχείριση στην boValue Group. Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου 3,2 δις ευρώ λογιστικής αξίας και 5,2 δις ευρώ ονομαστικής αξίας, δε μεταβάλει σημαντικά τα εποπτικά κεφάλαια της Eurobank. Ειδικότερα:

Σε συνέχεια της από 11ης Οκτωβρίου 2021 σχετικής ανακοίνωσης, η Eurobank Holdings («Eurobank»), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων και λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, ολοκλήρωσε:

(α)   την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και 95% των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) ονομαστικής αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (“ η Τιτλοποίηση Mexico”) και,

(β)   της σύμβαση  διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού στην doValue Group.

H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο δείκτης NPE της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited. Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here