Άλλη μία- διαδοχική- συνεδρίαση με τους τίτλους των mezzanine να “κλέβουν” τις εντυπώσεις.

Πλήρης ανάκτηση των σημαντικών απωλειών που είχαν τις πρώτες τρεις συνεδριάσεις τα “νέα” χαρτιά των Galaxy Cosmos και Sunrise με τους αγοραστές από τα χαμηλά (της τρίτης συνεδρίασης) να κερδίζουν τόσο από το “κουπόνι” όσο από τη μεταβολή/άνοδο της τιμής.

Η προοπτική ανακτησιμότητας (αξίας από την διαχείριση των servicers στα στοιχεία ενεργητικού των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων) συνδυαστικά με την αναφορά για ετήσια απόδοση (“μέρισμα” εάν και εφ’ όσον επιτυγχάνονται οι στόχοι) έχει δημιουργήσει μία ομάδα traders γύρω από τα mezzanine καθώς από την Δευτέρα προστέθηκαν τα “παλιά” των PhoenixVega και Cairo.